Navigace

Obsah

Modernizace Městského úřadu Dačice

Typ: ostatní
Modernizace městského úřadu je zaměřena především na zlepšení služeb pro naše občany. Rada města Dačice schválila v souvislosti s tím na svém 77. zasedání, které proběhlo 17. května 2017, podání žádosti o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, výzva Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura na realizaci akce „Modernizace Městského úřadu Dačice“.

 

Dle sdělení starosty města Karla Macků je výše zmíněný projekt a jeho přínosy rozdělen na čtyři části. První je zaměřena na informační systém městského úřadu (elektronizaci agend úřadu – modernizace ekonomického systému, elektronizace zasedání zastupitelstva …), druhá část na tzv. portál zaměstnance, třetí, a asi nejzajímavější pro samotného občana, na tzv. portál občana, který bude řešit například úplné elektronické podání, elektronické platby či rezervaci vstupenek. Čtvrtá část je zaměřena na zvýšení dostupnosti služeb – jako například moderní zabezpečení sítě úřadu, pokrytí celého úřadu WiFi či síťové uložiště.

„Předpokládáme, že projekt by mohl být v případě schválení žádosti realizován během konce roku 2017 a v průběhu roku 2018. Odhadované náklady na tento projekt činí celkem 14,5 milionu korun, z toho dotace je poskytována ve výši 90 % způsobilých výdajů,“ sdělil starosta Karel Macků.

Na závěr starosta doplnil, že v případě úspěšnosti této akce budou pořízeny technologie zajišťující vysokou dostupnost služeb. Dále by projekt přinesl úspory samotnému městu – byly by například pořízeny technologie, které jsou v současné době pouze pronajímány.


Vytvořeno: 18. 5. 2017
Poslední aktualizace: 18. 5. 2017 11:52
Autor: Ing. Zdeňka Králíková