Dačice na facebooku

Staňte se fanouškem Dačic na facebooku

Fulltextové vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

2015 Vojtův vrch - mraveniště

Firmy v naší obci

Firmy v naší obci - logo

Katalog firem

Nabízíme všem podnikům, řemeslníkům, živnostníkům a firmám se sídlem či trvalým bydlištěm na území města Dačice bezplatný záznam do Katalogu firem na webu města. Údaje ke zveřejnění zasílejte na kultura@dacice.cz.

Zajímavé odkazy

Mikroregion Dačicko

MAS Česká Kanada - logo

Česká Kanada - webové stránky

Svaz měst a obcí  Jihočeského kraje

Sdružení historických sídel a měst

Kostkový cukr Juliana

3D Kino Dačice

 

Obsah

Veřejné zakázky města Dačice naleznete na https://zakazky.dacice.cz/


Co je to veřejná zakázka?

O veřejné zakázce hovoříme tehdy, pokud veřejný subjekt (stát, obec, samosprávný celek, nebo organizace jimi založené, případně i další subjekt hospodařící s penězi nebo jinými veřejnými statky nebo hodnotami pocházejícími z daní, poplatků či jiných zdrojů veřejného bohatství) nakupuje zboží, zadává práci, objednává dílo nebo služby.


Čím se řídí veřejné zakázky?

Veřejné zakázky podlimitní a nadlimitní jsou zadávány dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění. U veřejných zakázek malého rozsahu je nutné dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti. Ve vztahu k dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace, případně se řídí i podle své směrnice.

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Dačice se řídí Směrnicí rady města „O postupu a protokolu zadávání zakázek, u nichž předpokládaná cena předmětu zakázky nepřesáhne 2 mil. Kč bez DPH na služby a dodávky a 6 mil. Kč bez DPH na stavební práce“.

 


Druhy veřejných zakázek

Veřejné zakázky lze rozdělit dle dvou základních klíčů: dle předmětu veřejné zakázky a dle přepokládané hodnoty veřejné zakázky.
 

Dle předmětu veřejné zakázky

  • veřejné zakázky na služby
  • veřejné zakázky na dodávky
  • veřejné zakázky na stavební práce

Dle předpokládané hodnoty veřejné zakázky:

  • nadlimitní veřejné zakázky
  • podlimitní veřejné zakázky
  • veřejné zakázky malého rozsahu
     

Finanční limity u veřejných zakázek

Veřejná zakázka malého rozsahu - předpokládaná hodnota:

  • pod 2.000.000 Kč bez DPH
    u dodávek a služeb
  • pod 6.000.000 Kč bez DPH
    u stavebních prací  

Zjednodušené podlimitní řízení - služby a dodávky - předpokládaná hodnota

  • pod 3.686.000 Kč bez DPH
    pro zadavatele - Česká republika a státní příspěvkové organizace
  • pod 5.706.000 Kč bez DPH
    pro zadavatele - územní samosprávný celek, jejich příspěvkové organizace, jiné právnické osoby dle §2 odst. 2 písm. d zákona a dotovaný zadavatel
  • pod 11.413.000 Kč bez DPH
    pro sektorového zadavatele 

Podlimitní řízení - stavební práce - předpokládaná hodnota

  • pod 142.668.000 Kč bez DPH pro všechny typy zadavatelů