Navigace

Obsah

Kultura a Dačice jsou slova, která s sobě nerozlučitelně patří. Nejenže se ve městě konají tradiční akce, které se zapsaly do kulturního kalendáře regionu, ale také zde působí množství spolků a organizací, které svou činností obohacují kulturní vyžití obyvatel a přivádí do města diváky ze širokého okolí.


Budova MěKS napravoMěstské kulturní středisko Dačice

Ředitel: Oldřich Svoboda
Telefon: 384 401 278, 384 401 279

Hlavní činností MěKS je pořádání a zajišťování kul-turních programů: divadel, koncertů, plesů, zábavných programů, tanečních zábav, pořadů pro školy,  apod.

Hlavní sál má kapacitu 400 míst, malý sál K94 poskytuje 94 míst, 3 učebny 10 - 30 míst. MěKS pořádá každoročně začátkem března divadelní postupovou soutěžní přehlídku Dačické kejklování, v červenci letní hudebně divadelní festival Za Dačickou kostku cukru, střídavě každé dva roky festival dechových hudeb Fest Band a přehlídku pěveckých sborů Dačická Cantilena.

Dále nabízí pronájmy místností, jazykové a taneční kurzy, ozvučení a osvětlení kulturních, sportovních i společenských akcí na objednávku mobilní výkonnou technikou. Zajišťuje také výlepovou službu na plakátovacích plochách v Dačicích.


MMaG se nachází v jižním křídle státního zámkuMěstské muzeum a galerie Dačice 

Ředitelka: Mgr. Marie Kučerová
Telefon: 384 422 493

Počátky dačického muzea a galerie sahají do roku 1893. Za dobu své existence změnilo muzeum ně-kolikrát sídlo, vždy se však plně věnovalo svému účelu, a to systematickému vytváření, evidování a uchovávání sbírek, které se svým zaměřením tý-kají převážně města Dačice, místní části a okolní oblast tak, aby napomáhalo k posílení regionální sounáležitosti.

Stálé expozice muzea: Historie a národopis Dačicka, První kostka cukru na světě, Da-čice v dobové fotografii a pohlednicích, Rodáci Dačicka

Stálé expozice galerie: Výběr z grafické tvorby Maxe Švabinského, Obrazy a grafika 19. a 20. století, Malíři Vysočiny, výtvarná síň Michaela Floriana, výtvarná síň Františka Bílkovského

Kromě stálých expozicí nabízíme našim návštěvníkům:

  • krátkodobé výstavy výtvarné i muzejní během celého roku
  • badatelské, informační služby
  • prodej publikací, upomínkových předmětů, keramiky,...
  • odbornou knihovnu se studovnou

Součástí prohlídky je zároveň restaurovaná zámecká kaple Nanebevzetí Panny Marie v I. poschodí muzea. 


Sídlo městské knihovny v Pantočkově uliciMěstská knihovna Dačice

Ředitelka: Mgr. Zdeňka Chadimová
Telefon: 384 422 397

Městská knihovna je knihovnou zřízenou za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, k uspokojování kulturních a informačních potřeb a k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů, při zachování rovných podmínek pro všechny.

Kromě klasického půjčování knih se knihovna velkouměrou podílí na kulturním životě v Dačicích pořádáním nejrůznějších besed, workshopů, výstav, představení atd. V pří-jemném prostředí knihovny je možné v letních měsících využít i letní čítárnu. 

Součástí knihovny je pět poboček v místních částech: Bílkov, Dolní Němčice, Chlumec, Malý a Velký Pěčín. Nabízejí vedle klasického půjčování knížek a časopisů i přístup na internet. Podrobné informace najdete na webu knihovny.