Navigace

Obsah

List z Dačického graduáluMěstské muzeum a galerie Dačice

Adresa: Havlíčkovo nám. 85, 380 01 Dačice (jižní křídlo Státního zámku Dačice)
Telefon: 384 422 493, 722 012 146
E-mail: muzeum@muzeumdacice.cz
Web: www.muzeumdacice.cz

Počátky dačického muzea a galerie sahají do roku 1893. Za dobu své existence změnilo muzeum ně-kolikrát sídlo, vždy se však plně věnovalo svému účelu, a to systematickému vytváření, evidování a uchovávání sbírek, které se svým zaměřením týkají převážně města Dačice, místní části a okolní oblast tak, aby napomáhalo k posílení regionální sounáležitosti.

Stálé expozice muzea: Historie a národopis Dačicka, První kostka cukru na světě, Dačice v dobové fotografii a pohlednicích, Rodáci Dačicka

Stálé expozice galerie: Výběr z grafické tvorby Maxe Švabinského, Obrazy a grafika 19. a 20. století, Malíři Vysočiny, výtvarná síň Michaela Floriana, výtvarná síň Františka Bílkovského

Kromě stálých expozicí nabízíme našim návštěvníkům:

  • krátkodobé výstavy výtvarné i muzejní během celého roku
  • badatelské, informační služby
  • prodej publikací, upomínkových předmětů, keramiky,...
  • odbornou knihovnu se studovnou

Součástí prohlídky je zároveň restaurovaná zámecká kaple Nanebevzetí Panny Marie v I. poschodí muzea. 


Letecké muzeum Viléma GöthaLetecké muzeum Viléma Götha

Provozovatel: Vlastimil Kolomazník, Dačice 505/V
Telefon:  608 873 114
Facebook: Letecké muzeum VG
Adresa muzea: Palackého nám. 58, Dačice

Letecké muzeum vzniklo díky nadšení a hlubokému zájmu p. Kolomazníka o dějiny letectví na Dačicku. V nově vybudované expozici si návštěvníci mohou prohlédnout součásti letadel, uniformy, letecké mo-dely a přístroje. Bohatá fotografická galerie se věnuje letcům z Dačic a blízkého okolí. Více podrobností o vystavených exponátech se dozvíte zde a v připojené fotogalerii.

Letecké muzeum VGFoto ze stěhování nových exponátů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více fotografií naleznete na facebooku muzea