Obsah

Přechodná úprava provozu na místní komunikaci č. 18c - situační mapka

Upozorňujeme řidiče na přechodnou úpravu provozu (omezení průjezdnosti) místní komunikace č. 18c (ulice Mládežnická v úseku od křižovatky s ulicí Karla Čapka po křižovatku s ulicí Tyršova), a to z důvodu rekonstrukce plynovodu.

 • Termín uzavírky: Od 31. července do 30. srpna 2017 
 • Rozsah uzavírky: ulice Mládežnická v úseku od křižovatky Karla Čapka po křižovatku s ulicí Tyršova
 • Veškerý provoz místem stavby ve shora uvedeném úseku bude umožněn v jednom jízdním pruhu dle odsouhlasené grafické přílohy Policií ČR, KŘP Jihočeského kraje, DI Jindřichův Hradec.

Přechodná úprava provozu na silnici II/151, II/406, II/407, II/408, III/40620, při rekontstrukci silnice II/406 Telč - situační mapka

 • Termín uzavírky: od 31. července 2017 do 31. srpna 2017
 • Rozsah uzavírky: na silnici II/151, II/406, II/407, II/408, III/40620, při rekonstrukci silnice II/406 Telč – hranice kraje

Úplná uzavírka silnice II. třídy č. 152 z důvodu provádění opravy mostu ev. č. 152-007 v k.ú. Staré Hobzí - situační mapka

 • Termín uzavírky: od 24.července do 15.listopadu 2017
 • Rozsah uzavírky: silnice II/152 v k.ú. Staré Hobzí v úseku od napojení účelové komunikace ke mlýnu cca 250 m ve
 • směru Slavonice
 • délka uzavírky: 0,230 km
 • Objízdná trasa:
 • Osobní a nákladní doprava: Ve směru Slavonice – Staré Hobzí ve Slavonicích po silnici II/409 směr Písečné do obce Rancířov, dále po sil. II/410 přes obec Dešná do Jemnice a dále po sil. II/152 do obce Staré Hobzí. Objízdná trasa je obousměrná, celková délka objížďky je cca 28 km.
 • Autobusová linková doprava: ve směru Slavonice – Staré Hobzí ve Slavonicích po silnici II/409, dále silnici III/40924 přes obec Modletice a III/4086 do obce Staré Hobzí. Objízdná trasa nebude vyznačena.

Částečná uzavírka silnice III. třídy č. 4081 z důvodu rekonstrukce komunikace a chodníku ulice Družstevní, Studená - 1. etapa - situační mapka

 • Termín uzavírky: od 24. května do 27. srpna 2017
 • Rozsah uzavírky: v daném úseku bude po polovinách vozovky
 • délka úseku cca 100 m
 • Objízdná trasa:
 • Není stanovena, po dobu částečné uzavrky bude veškerý provoz veden po volné polovině vozovky a bude řízen světelným signalizačním zařízením.

Uzavírka silnice I/34 

Jihočeský kraj upozorňuje řidiče na úplnou uzavírku silnice I/34 (na tahu České Budějovice - Jindřichův Hradec) v okružní křižovatce se silnicemi II/154 a III/15512 z důvodu provedení opravy této křižovatky.

 • Termín uzavírky: od 31. července do 2. září 2017
 • Objízdné trasy budou následující: Vozidla nad 3,5 t směřující od Českých Budějovic na Třeboň a Jindřichův Hradec budou odkloněna v Českých Budějovicích ze silnice I/34 na silnici I/3 ul. Pražská, po této silnici bude obousměrná objížďka vedena směrem na Veselí nad Lužnicí, přičemž vozidla směřující na Třeboň budou před Veselím nad Lužnicí odkloněna na silnici I/24 směr Lomnice nad Lužnicí a Třeboň, zatímco vozidla směřující na Jindřichův Hradec budou pokračovat až k dálnici D 3, dále pojedou po dálnici až k mimoúrovňové křižovatce se silnicí I/3 u Žíšova, od této křižovatky dále po silnici I/3 až k silnici I/23 směr Jindřichův Hradec a po silnici I/23 zpět na silnici I/34 v Jindřichově Hradci.
 • Pro vozidla nad 3,5 t jedoucí po silnici I/34 od Českých Budějovic a směřující na Nové Hrady bude vyznačena objízdná trasa s odkloněním ze silnice I/34 za Štěpánovicemi na silnici III/14613, po této silnici a dále po silnici III/1469 přes Libín do Domanína a odtud po silnici II/155 až na křižovatku se silnicí II/154 v Třeboni a dále po silnici II/154 přes Žalmanovice do Nových Hradů.
 • Vozidla nad 3,5 t jedoucí od Nových Hradů do Českých Budějovic budou ze silnice II/154 odkloněna v Žalmanovicích na silnici III/1504 a dále pojedou po silnici III/1505 do Suchdola nad Lužnicí a odtud po silnici I/24 do Třeboně, kde najedou na výše uvedenou objízdnou trasu přes Lomnici nad Lužnicí.
 • Objízdná trasa pro vozidla do 3,5 t a autobusy veřejné linkové dopravy ve směru od Českých Budějovic do Jindřichova Hradce bude vedena obousměrně po dočasné panelové komunikaci přes parkoviště Penny marketu v Třeboni, a to odbočením ze silnice I/34 vlevo těsně před uzavřenou okružní křižovatkou, a dále po silnici III/15515 ulicí Táboritská na okružní křižovatku se silnicí I/24 ul. Pražská a dále po silnici I/24 ulicí Jiráskova k mimoúrovňové křižovatce se silnicí I/34 s výjezdem na Jindřichův Hradec. Dále bude pro tato vozidla přijíždějící ve směru od Nových Hradů vyznačena v Třeboni obousměrná objízdná trasa od Palackého náměstí ulicí Sokolská a Jiráskova s návazností na výše popsanou objízdnou trasu.