Navigace

Obsah

Hospodaření města za rok 2016 je přebytkové

Typ: ostatní
Rada města Dačice na svém 80. zasedání, které proběhlo 7. června 2017, projednala a doporučila dále k předložení zastupitelstvu města závěrečný účet za rok 2016.

„Za rok 2016 vykázalo město porovnáním příjmů a výdajů k 31. 12. 2016 přebytek ve výši 23 milionů korun, což z jiného úhlu pohledu znamená plnění rozpočtu na 128 %. Příjmy celkem za loňský rok byly vykázány ve výši 175 milionů korun – zde například daňové příjmy meziročně vzrostly o necelých 11 %, přijaté transfery činily, oproti schváleným 15 milionům, v konečné výši milionů 24. Výdaje celkem za loňský rok byly vykázány potom ve výši 152 milionů korun,“ sdělil starosta Karel Macků.

Dále starosta informoval, že při schvalování rozpočtu na rok 2016 bylo počítáno s rozpočtem vyrovnaným. Na základě možností realizace investičních akcí ve vazbě na výsledky veřejných soutěží byl rozpočet města měněn, stejně tak byly prováděny změny rozpočtu v oblasti příjmů.

„Myslím, že z těchto výsledků je zřejmé, jak velký důraz byl kladen na sledování plnění rozpočtu nejen z pozice samotného vedení města, ale také finančního odboru,“ doplnil starosta.


Vytvořeno: 3. 8. 2017
Poslední aktualizace: 3. 8. 2017 17:06
Autor: Mgr. Naděžda Mastná