Fulltextové vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Efektivita, kvalita, výkonnost a transparentnost služeb a procesů MěÚ Dačice

logo

Cílem projektu je zmapování
a analýza stávajících klíčových procesů, návrh a realizace optimalizace a zpětná vazba. Realizace projektu mj.zahrnuje průběžná šetření spokojenosti klientů odcházejících z budovy MěÚ. S jejich prvními výsledky a dalšími podrobnosti projektu se seznámite zde

Katalog firem

Nabízíme všem podnikům, řemeslníkům, živnostníkům a firmám se sídlem či trvalým bydlištěm na území města Dačice bezplatný záznam do Katalogu firem na webu města. Údaje ke zveřejnění zasílejte na kultura@dacice.cz.

Protikorupční linka

 Protikorupční lina 199

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 9
poslední

Bezbariérový výtah pro Základní školu B. Němcové

Rada města Dačice schválila na svém 80. zasedání, které proběhlo 7. června 2017, uzavření smlouvy s Jihočeským krajem o poskytnutí dotace ve výši 700 tisíc korun na realizaci bezbariérového výtahu pro Základní školu Boženy Němcové v Dačicích. celý text

ostatní | 14. 6. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Nový Dům dětí a mládeže v DačicíchRada města Dačice ve středu 7. června 2017 projednala a doporučila dále k předložení zastupitelstvu města návrh smluvního ujednání podmínek pro realizaci výstavby nového Domu dětí a mládeže v Dačicích.
celý text

ostatní | 13. 6. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Hospodaření města za rok 2016 je přebytkové

Rada města Dačice na svém 80. zasedání, které proběhlo 7. června 2017, projednala a doporučila dále k předložení zastupitelstvu města závěrečný účet za rok 2016. celý text

ostatní | 12. 6. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Stěhování městského úřadu

Stěhování některých odborů z budovy starého zámku do nově zrekonstruované budovy čp. 2/I na Palackého náměstí se dostalo do druhé etapy. celý text

ostatní | 7. 6. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Oprava chodníků a komunikace v ulici Antonína Dvořáka v Dačicích

Rada města Dačice schválila na svém 79. zasedání, které proběhlo 29. května 2017, výsledek hodnocení veřejné zakázky na stavební práce akce „Oprava chodníků a komunikace v ulici Antonína Dvořáka v Dačicích“ a uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem SWIETELSKY stavební s. r. o., České Budějovice za celkovou nabídkovou cenu 1,6 milionu korun bez DPH. celý text

ostatní | 2. 6. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Změny v registru vozidel

Od 1. 6. 2017 mají vlastníci a provozovatelé vozidel možnost provádět změny v registru vozidel na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností. Doposud bylo nutné chodit na úřad v místě trvalého bydliště či sídla firmy. celý text

ostatní | 2. 6. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Modernizace Městského úřadu Dačice

Modernizace městského úřadu je zaměřena především na zlepšení služeb pro naše občany. Rada města Dačice schválila v souvislosti s tím na svém 77. zasedání, které proběhlo 17. května 2017, podání žádosti o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, výzva Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura na realizaci akce „Modernizace Městského úřadu Dačice“. celý text

ostatní | 18. 5. 2017 | Autor: Ing. Zdeňka Králíková

Upozornění na dopravní omezení

V rámci provádění oprav komunikací v části ulice Mládežnická od čp. 505 po čp. 480 dojde dne 16. 5. 2017 z důvodu pokládky obrusné vrstvy na komunikaci k úplné uzavírce komunikace pro motorová vozidla v celém úseku.
Za vzniklé komplikace, které s sebou realizace stavby tohoto rozsahu přináší, se omlouváme a děkujeme za pochopení.
celý text

ostatní | 15. 5. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

11. května bude odbor dopravy MěÚ Dačice mimo provoz

Ve čtvrtek 11. května bude z důvodu organizačního zajištění dopravní soutěže BESIP zcela uzavřen odbor dopravy na MěÚ Dačice. Děkujeme za pochopení
celý text

ostatní | 10. 5. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Nabízíme vrácení přeplatků z vyúčtování na bankovní účet

Odbor správy budov MěÚ Dačice zasílá nájemcům městských bytů každoročně přeplatky z vyúčtování v měsíci červnu přes poukázky „B“: V letošním roce nabídl nově nájemcům městských bytů možnost vrácení přeplatků na jejich bankovní účty. Pokud o tento typ vrácení přeplatku máte zájem, vyplňte potvrzení, které jste obdrželi společně s vyúčtováním služeb za rok 2016 a do 19. 5. 2017 doručte na MěÚ Dačice, odbor správy budov.
celý text

ostatní | 10. 5. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Finanční pomoc při opravě památek v rámci Programu regenerace MPR a MPZ

Za pomoci dotace od Ministerstva kultury, příspěvku města a finančních prostředků vlastníků budou letos v Dačicích opraveny čtyři objekty. celý text

ostatní | 25. 4. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Bezbariérový výtah pro ZŠ B. Němcové

Rada města Dačice schválila na svém 73. zasedání, které proběhlo 18. dubna 2017, přijetí nadačního příspěvku z Nadace ČEZ na zbudování bezbariérového výtahu pro Základní školu Dačice, Boženy Němcové v celkové výši 400 tisíc korun. celý text

ostatní | 24. 4. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Ve městě na Dyji bude nová školka

Dačičtí zastupitelé na svém posledním zasedání rozhodli o stavbě budovy nové mateřské školy v ulici Za Lávkami. Současná budova postavená v 70. letech minulého století je stavebně tak nevyhovující, že odborníci rekonstrukci nedoporučili. Objekt bude tedy zbourán a téměř ve stejných místech bude postavena nová dvoupodlažní školka, která bude částečně ze dřeva. Bude do ní moci docházet 96 dětí, které budou rozděleny do čtyř tříd. Počítá se tam rovněž s umístěním dětí mladších tří let. Kapacita současné školky je 56 dětí. celý text

ostatní | 24. 4. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Nabídka stavebních pozemků

Město Dačice vyhlašuje veřejnou nabídku na prodej 2 stavebních pozemků pro výstavbu izolovaných rodinných domů v lokalitě „Nivy“ v Dačicích. Lhůta pro podání žádostí o koupi pozemku se stanoví na: 12. 5. 2017 do 12:00 h. celý text

ostatní | 20. 4. 2017 | Autor: Markéta Přikrylová

Náměstek hejtmana Jč. kraje pro dopravu a územní plánování navštívil Dačice

V úterý 11. dubna přijel do Dačic na pozvání starosty města náměstek hejtmana Jihočeského kraje Jan Kubík, v jehož kompetenci je doprava a územní plánování. celý text

ostatní | 12. 4. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Mezinárodní důchodové poradenství - 31.5.2017

Jaké jsou podmínky nároku na důchodové dávky z České republiky a z Rakouska?
Odborníci poradí ve středu 31. května, tentokrát v Jindřichově Hradci
Poradenský den je určen nejen tzv. pendlerům. Využít ho mohou všichni, kteří pracovali nebo pracují v Česku a v Rakousku a chtějí vědět např. to, jak se jim budou započítávat odpracované roky do důchodu. Letošní mezinárodní poradenský den se uskuteční ve středu 31. května 2017 v Jindřichově Hradci. Konzultace připravila a odborně zajistila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) ve spolupráci s rakouským nositelem důchodového pojištění Pensionsversicherungsanstalt (PVA). celý text

ostatní | 10. 4. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Stávka dopravců - čtvrtek 6. dubna

JIKORD s.r.o. se omlouvá cestující veřejnosti za nepříjemnosti vzniklé stávkou dopravců v Jihočeském kraji dne 6. 4. 2017. Ke stávce se připojují tito smluvní dopravci: celý text

ostatní | 5. 4. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Lipolec má novou občanskou komisi

Ve středu 8. března 2017 jmenovala Rada města Dačice nového předsedu a členy občanské komise v místní části Lipolec.
Dle sdělení starosty města Karla Macků zaslala počátkem října loňského roku občanská komise místní části Lipolec oznámení o ukončení své činnosti k poslednímu říjnu. Proto bylo nutné, aby si občané Lipolce zvolili komisi novou. Koncem února proběhla veřejná schůze, kde byla nová komise zvolena jednohlasně všemi přítomnými. Dále starosta informoval, že nová komise v Lipolci byla jmenována s účinností od 9. března 2017, je devítičlenná a jejím předsedou byl zvolen pan Jaromír Beneš. celý text

ostatní | 13. 3. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Žádost o snížení početního stavu zvěře na nehonebních pozemcích

Jak mají žadatelé postupovat v případě podání žádosti o snížení početního stavu zvěře na nehonebních pozemcích. celý text

ostatní | 9. 3. 2017 | Autor: Markéta Přikrylová

Informativní rozbor pitné vody

Zdravotní ústav provozuje akreditované laboratoře a provádí v nich mj. rozbory pitné vody. Nabídka platí od 1. 3. do 31. 5. 2017. Viz přiložený leták: celý text

ostatní | 4. 3. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Nová fasáda pro dům č. 3 na Palackého náměstí

Ve středu 22. února 2017 schválila Rada města Dačice výsledek hodnocení veřejné zakázky s názvem Oprava fasády domu č. p. 3 na Palackého náměstí v Dačicích a uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem TROJSTAV s. r. o. z Telče.
Jak přiblížil starosta města Karel Macků: „Fasáda na budově číslo popisné 3 na Palackého náměstí, kde sídlí mj. Komerční banka, je již ve špatném stavu a dochází k jejímu opadávání na přilehlý chodník, což je nebezpečné pro chodce. Především z těchto důvodů bude provedena kompletní oprava celé fasády na průčelí budovy včetně obou bočních štítů.“
Fasáda se začne opravovat v dubnu a hotová by měla být do konce července. celý text

ostatní | 3. 3. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Prezentace návrhu systému zeleně

Na výstavních panelech v prostorách Infocentra je zveřejněna prezentace studie úpravy zeleně v jednotlivých částech Dačic zpracovaná v rámci Strategického plánu rozvoje systému zeleně města.
Přikládáme pdf soubor k náhledu: celý text

ostatní | 3. 3. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Dačické spolky se mohou ucházet o příspěvek z rozpočtu města

Ve středu 22. února 2017 vyhlásila Rada města Dačice možnost ucházet se o příspěvek z prostředků města pro rok 2017. celý text

ostatní | 1. 3. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Město nabízí k pronájmu čtyři volné byty

3 + 1 - v ulici U Nemocnice
1 + 1 - v ulici Nivy
2 + 1 - v ulici Komenského...
1 + 0 - v ulici Bratrská - byt je nabízen jako STARTOVACÍ.

Více informací na úřední desce nebo na stránce odboru správy budov. celý text

ostatní | 1. 3. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Finanční dar pro Babybox, z. s.

Rada města Dačice schválila na svém 68. zasedání, které proběhlo 22. února 2017, poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč spolku Babybox, z. s. na zřízení nového babyboxu v Jindřichově Hradci.
Jak přiblížil starosta města Karel Macků: „V celé České republice bylo za jedenáct let existence uvedeno do provozu na 70 babyboxů, které zachránily život 147 dětem. V Jindřichově Hradci funguje babybox od roku 2008 a v současné době je vyměňován za model nové generace.“ celý text

ostatní | 28. 2. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Evidence drůbeže a dalšího ptactva byla dokončena - poděkování chovatelům a dobrovolníkům

Při sčítání drůbeže a ptáků organizovaného v rámci řešení ptačí chřipky bylo nahlášeno v ochranném pásmu Dačic celkem 1986 ks drůbeže, 44 kachen, 237 holubů a 416 kusů exotického ptactva. Děkujeme všem chovatelům, kteří nahlásili své chovy, dobrovolným hasičům a dalším dobrovolníkům za pomoc při evidenci chovů. Podle dostupných informací bylo v Dačicích identifikováno jedno ohnisko a v této chvíli se ptačí chřipka na území Dačic nerozšiřuje. celý text

ostatní | 28. 2. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Kontrolní činnost obecního živnostenského úřadu za rok 2016

Kontroly byly prováděné dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů celý text

ostatní | 23. 2. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

V Dačicích byl potvrzen výskyt ptačí chřipky - nařízení státní veterinární správy

Ve středu 22. února vylo vyhlášeno ohnisko ptačí chřipky v jednom drobnochovu v Dačicích. Podle informací Krajské veterinární správy bude ve čtvrtek 23. února z tohoto důvodu utraceno cca 20 ks slepic. Krajská veterinární správa již dále svolala na odpoledne informativní schůzku se starosty obcí z vymezených pásem. Informujeme občany, že v souvislosti s výskytem viru ptačí chřipky v Dačicíh, budou od dnešního dne (23.2.) od 9:30 h prováděny epizootologem Krajské veterinární správy za přítomnosti zástupce obce v přilehlých chovech další kontroly. celý text

ostatní | 23. 2. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Termín pro podání nominací na Cenu města Dačice za rok 2016 končí 31. března

Do 31. března 2017 mohou občané s trvalým pobytem na území města, právnické osoby či kolektivy osob se sídlem na jeho území podat písemně na adresu rady města nominace na udělení Ceny města za rok 2016. Cena města se uděluje jako ocenění mimořádných počinů ve všech oblastech společenského života, které přispívají k rozvoji Dačic a k šíření jejich dobrého jména. Cena se uděluje jak za celoživotní přínos, tak za výraznou činnost v jednotlivých oblastech v roce, který předcházel udělení ceny, tzn. v průběhu roku 2016. Cenu města uděluje Zastupitelstvo města Dačic v kategoriích:
•Hospodářský rozvoj
•Výchova a vzdělání
•Kultura
•Sport
•Jiné (záchrana lidského života, propagace města v celostátním nebo mezinárodním měřítku apod.) celý text

ostatní | 22. 2. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Topoly kolem dačické kaskády

Dačická kaskáda, bezesporu jedna z nejoblíbenějších tras pro pěší v okolí Dačic, je lemována řadou vzrostlých stromů. Převážnou většinu vzrostlé zeleně zastupuje topol kanadský, který byl v minulosti jedním s nejčastěji vysazovaných druhů topolů. Jedná se o rychle rostoucí, avšak krátkověký druh, který vyniká neobyčejně rychlým růstem (jeho porosty je možné těžit již ve 20 až 40 letech).

Kolem dačické kaskády byly topoly vysazeny v padesátých letech minulého století. S ohledem na špatný zdravotní stav stromů, které jsou daleko za svou životností, a s ohledem na bezpečnost kolemjdoucích přistoupilo město v roce 2011 k podání žádosti o povolení kácení těchto dřevin.

V roce 2011 byla realizována I. etapa kácení, a to na hrázích rybníků Vondra a Horní Rybářský, následovalo kácení u rybníka Dolní rybářský v roce 2013. V roce letošním jsme pak realizací III. etapy kácení, konkrétně skácením 13 ks topolů u vycházkové cesty kolem Horního rybářského rybníka, dokončili náročný proces omlazení zeleně v této lokalitě. Náhradní výsadba za pokácené stromy bude provedena ještě v letošním roce. celý text

ostatní | 17. 2. 2017 | Autor: Markéta Přikrylová
první předchozí
ze 9
poslední