Fulltextové vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Efektivita, kvalita, výkonnost a transparentnost služeb a procesů MěÚ Dačice

logo

Cílem projektu je zmapování
a analýza stávajících klíčových procesů, návrh a realizace optimalizace a zpětná vazba. Realizace projektu mj.zahrnuje průběžná šetření spokojenosti klientů odcházejících z budovy MěÚ. S jejich prvními výsledky a dalšími podrobnosti projektu se seznámite zde

Katalog firem

Nabízíme všem podnikům, řemeslníkům, živnostníkům a firmám se sídlem či trvalým bydlištěm na území města Dačice bezplatný záznam do Katalogu firem na webu města. Údaje ke zveřejnění zasílejte na kultura@dacice.cz.

Protikorupční linka

 Protikorupční lina 199

Obsah

Stránka

Ohnisková deratizace 2017

Od 3. 4. 2017 do 8. 5. 2017 bude na území města Dačic probíhat tradiční ohnisková deratizace, kterou bude provádět odborná firma DDD, s.r.o. Třebíč. V průběhu ohniskové deratizace budou ošetřeny kromě jiného i plochy veřejného prostranství se zjištěnými pobytovými stopami myšovitých hlodavců. Upozorňujeme proto občany na zákaz volného pobíhání zvířat na veřejném prostranství dle vyhlášky Města Dačic č. 6/2009

14. 3. 2017 Zobrazit více

Lipolec má novou občanskou komisi

Ve středu 8. března 2017 jmenovala Rada města Dačice nového předsedu a členy občanské komise v místní části Lipolec.
Dle sdělení starosty města Karla Macků zaslala počátkem října loňského roku občanská komise místní části Lipolec oznámení o ukončení své činnosti k poslednímu říjnu. Proto bylo nutné, aby si občané Lipolce zvolili komisi novou. Koncem února proběhla veřejná schůze, kde byla nová komise zvolena jednohlasně všemi přítomnými. Dále starosta informoval, že nová komise v Lipolci byla jmenována s účinností od 9. března 2017, je devítičlenná a jejím předsedou byl zvolen pan Jaromír Beneš.

13. 3. 2017

Žádost o snížení početního stavu zvěře na nehonebních pozemcích

Jak mají žadatelé postupovat v případě podání žádosti o snížení početního stavu zvěře na nehonebních pozemcích.

9. 3. 2017 Zobrazit více

Informativní rozbor pitné vody

Zdravotní ústav provozuje akreditované laboratoře a provádí v nich mj. rozbory pitné vody. Nabídka platí od 1. 3. do 31. 5. 2017. Viz přiložený leták:

4. 3. 2017 Zobrazit více

Prezentace návrhu systému zeleně

Na výstavních panelech v prostorách Infocentra je zveřejněna prezentace studie úpravy zeleně v jednotlivých částech Dačic zpracovaná v rámci Strategického plánu rozvoje systému zeleně města.
Přikládáme pdf soubor k náhledu:

3. 3. 2017 Zobrazit více

Nová fasáda pro dům č. 3 na Palackého náměstí

Ve středu 22. února 2017 schválila Rada města Dačice výsledek hodnocení veřejné zakázky s názvem Oprava fasády domu č. p. 3 na Palackého náměstí v Dačicích a uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem TROJSTAV s. r. o. z Telče.
Jak přiblížil starosta města Karel Macků: „Fasáda na budově číslo popisné 3 na Palackého náměstí, kde sídlí mj. Komerční banka, je již ve špatném stavu a dochází k jejímu opadávání na přilehlý chodník, což je nebezpečné pro chodce. Především z těchto důvodů bude provedena kompletní oprava celé fasády na průčelí budovy včetně obou bočních štítů.“
Fasáda se začne opravovat v dubnu a hotová by měla být do konce července.

3. 3. 2017

Město nabízí k pronájmu čtyři volné byty

3 + 1 - v ulici U Nemocnice
1 + 1 - v ulici Nivy
2 + 1 - v ulici Komenského...
1 + 0 - v ulici Bratrská - byt je nabízen jako STARTOVACÍ.

Více informací na úřední desce nebo na stránce odboru správy budov.

1. 3. 2017

Dačické spolky se mohou ucházet o příspěvek z rozpočtu města

Ve středu 22. února 2017 vyhlásila Rada města Dačice možnost ucházet se o příspěvek z prostředků města pro rok 2017.

1. 3. 2017 Zobrazit více

Finanční dar pro Babybox, z. s.

Rada města Dačice schválila na svém 68. zasedání, které proběhlo 22. února 2017, poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč spolku Babybox, z. s. na zřízení nového babyboxu v Jindřichově Hradci.
Jak přiblížil starosta města Karel Macků: „V celé České republice bylo za jedenáct let existence uvedeno do provozu na 70 babyboxů, které zachránily život 147 dětem. V Jindřichově Hradci funguje babybox od roku 2008 a v současné době je vyměňován za model nové generace.“

28. 2. 2017

Evidence drůbeže a dalšího ptactva byla dokončena - poděkování chovatelům a dobrovolníkům

Při sčítání drůbeže a ptáků organizovaného v rámci řešení ptačí chřipky bylo nahlášeno v ochranném pásmu Dačic celkem 1986 ks drůbeže, 44 kachen, 237 holubů a 416 kusů exotického ptactva. Děkujeme všem chovatelům, kteří nahlásili své chovy, dobrovolným hasičům a dalším dobrovolníkům za pomoc při evidenci chovů. Podle dostupných informací bylo v Dačicích identifikováno jedno ohnisko a v této chvíli se ptačí chřipka na území Dačic nerozšiřuje.

28. 2. 2017

Stránka