Fulltextové vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Efektivita, kvalita, výkonnost a transparentnost služeb a procesů MěÚ Dačice

logo

Cílem projektu je zmapování
a analýza stávajících klíčových procesů, návrh a realizace optimalizace a zpětná vazba. Realizace projektu mj.zahrnuje průběžná šetření spokojenosti klientů odcházejících z budovy MěÚ. S jejich prvními výsledky a dalšími podrobnosti projektu se seznámite zde

Katalog firem

Nabízíme všem podnikům, řemeslníkům, živnostníkům a firmám se sídlem či trvalým bydlištěm na území města Dačice bezplatný záznam do Katalogu firem na webu města. Údaje ke zveřejnění zasílejte na kultura@dacice.cz.

Protikorupční linka

 Protikorupční lina 199

Obsah

Stránka

Finanční pomoc při opravě památek v rámci Programu regenerace MPR a MPZ

Za pomoci dotace od Ministerstva kultury, příspěvku města a finančních prostředků vlastníků budou letos v Dačicích opraveny čtyři objekty.

25. 4. 2017 Zobrazit více

Ve městě na Dyji bude nová školka

Dačičtí zastupitelé na svém posledním zasedání rozhodli o stavbě budovy nové mateřské školy v ulici Za Lávkami. Současná budova postavená v 70. letech minulého století je stavebně tak nevyhovující, že odborníci rekonstrukci nedoporučili. Objekt bude tedy zbourán a téměř ve stejných místech bude postavena nová dvoupodlažní školka, která bude částečně ze dřeva. Bude do ní moci docházet 96 dětí, které budou rozděleny do čtyř tříd. Počítá se tam rovněž s umístěním dětí mladších tří let. Kapacita současné školky je 56 dětí.

24. 4. 2017 Zobrazit více

Bezbariérový výtah pro ZŠ B. Němcové

Rada města Dačice schválila na svém 73. zasedání, které proběhlo 18. dubna 2017, přijetí nadačního příspěvku z Nadace ČEZ na zbudování bezbariérového výtahu pro Základní školu Dačice, Boženy Němcové v celkové výši 400 tisíc korun.

24. 4. 2017 Zobrazit více

Nabídka stavebních pozemků

Město Dačice vyhlašuje veřejnou nabídku na prodej 2 stavebních pozemků pro výstavbu izolovaných rodinných domů v lokalitě „Nivy“ v Dačicích. Lhůta pro podání žádostí o koupi pozemku se stanoví na: 12. 5. 2017 do 12:00 h.

Bližší informace zde ke stažení.

Plánek zde ke stažení.


20. 4. 2017

Náměstek hejtmana Jč. kraje pro dopravu a územní plánování navštívil Dačice

V úterý 11. dubna přijel do Dačic na pozvání starosty města náměstek hejtmana Jihočeského kraje Jan Kubík, v jehož kompetenci je doprava a územní plánování.

12. 4. 2017 Zobrazit více

Mezinárodní důchodové poradenství - 31.5.2017

Jaké jsou podmínky nároku na důchodové dávky z České republiky a z Rakouska?
Odborníci poradí ve středu 31. května, tentokrát v Jindřichově Hradci
Poradenský den je určen nejen tzv. pendlerům. Využít ho mohou všichni, kteří pracovali nebo pracují v Česku a v Rakousku a chtějí vědět např. to, jak se jim budou započítávat odpracované roky do důchodu. Letošní mezinárodní poradenský den se uskuteční ve středu 31. května 2017 v Jindřichově Hradci. Konzultace připravila a odborně zajistila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) ve spolupráci s rakouským nositelem důchodového pojištění Pensionsversicherungsanstalt (PVA).

10. 4. 2017 Zobrazit více

Stávka dopravců - čtvrtek 6. dubna

JIKORD s.r.o. se omlouvá cestující veřejnosti za nepříjemnosti vzniklé stávkou dopravců v Jihočeském kraji dne 6. 4. 2017. Ke stávce se připojují tito smluvní dopravci:

5. 4. 2017 Zobrazit více

Ohnisková deratizace 2017

Od 3. 4. 2017 do 8. 5. 2017 bude na území města Dačic probíhat tradiční ohnisková deratizace, kterou bude provádět odborná firma DDD, s.r.o. Třebíč. V průběhu ohniskové deratizace budou ošetřeny kromě jiného i plochy veřejného prostranství se zjištěnými pobytovými stopami myšovitých hlodavců. Upozorňujeme proto občany na zákaz volného pobíhání zvířat na veřejném prostranství dle vyhlášky Města Dačic č. 6/2009

14. 3. 2017 Zobrazit více

Lipolec má novou občanskou komisi

Ve středu 8. března 2017 jmenovala Rada města Dačice nového předsedu a členy občanské komise v místní části Lipolec.
Dle sdělení starosty města Karla Macků zaslala počátkem října loňského roku občanská komise místní části Lipolec oznámení o ukončení své činnosti k poslednímu říjnu. Proto bylo nutné, aby si občané Lipolce zvolili komisi novou. Koncem února proběhla veřejná schůze, kde byla nová komise zvolena jednohlasně všemi přítomnými. Dále starosta informoval, že nová komise v Lipolci byla jmenována s účinností od 9. března 2017, je devítičlenná a jejím předsedou byl zvolen pan Jaromír Beneš.

13. 3. 2017

Žádost o snížení početního stavu zvěře na nehonebních pozemcích

Jak mají žadatelé postupovat v případě podání žádosti o snížení početního stavu zvěře na nehonebních pozemcích.

9. 3. 2017 Zobrazit více

Stránka