Fulltextové vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Efektivita, kvalita, výkonnost a transparentnost služeb a procesů MěÚ Dačice

logo

Cílem projektu je zmapování
a analýza stávajících klíčových procesů, návrh a realizace optimalizace a zpětná vazba. Realizace projektu mj.zahrnuje průběžná šetření spokojenosti klientů odcházejících z budovy MěÚ. S jejich prvními výsledky a dalšími podrobnosti projektu se seznámite zde

Katalog firem

Nabízíme všem podnikům, řemeslníkům, živnostníkům a firmám se sídlem či trvalým bydlištěm na území města Dačice bezplatný záznam do Katalogu firem na webu města. Údaje ke zveřejnění zasílejte na kultura@dacice.cz.

Protikorupční linka

 Protikorupční lina 199

Obsah

Odbor správy budov sídlí v 1. patře Starého zámkuOdbor správy budov -  kontakty
sídlo: Palackého nám 2/I, 380 13 Dačice

Martina Bénová - vedoucí odboru

Ing. Jiří Koudelka - pronájmy

Veronika Gřundělová - byty

Petr Barbořík - topič, správce budov

Zdeněk Tichánek - topič, správce budov


UPOZORNĚNÍ:

Odbor správy je od středy 19. 4. 2017 přestěhován na adresu Palackého náměstí 2/I, první patro - od schodů vpravo (bývalý katastr).


Odbor správy budov - náplň činnosti

 • správa a údržba obecních bytů a nebytových prostor v domech s byty, včetně správní a účetní agendy spojené s uzavíráním nájemních smluv na byty, včetně domu s pečovatelskou službou (spolupracuje s odborem sociálních věcí
  a zdravotnictví při obsazování volných bytů v domě s pečovatelskou službou),
 • vedení dostupné statistiky bytového fondu ve městě,
 • zajišťování vybavení domů s byty protipožární technikou,
 • zajišťování platnosti revizních zpráv protipožární techniky, elektrického zařízení společných prostor, komínů, topných zařízení, hromosvodů a výtahů v domech s byty,
 • zajišťování podkladů pro zadávání zakázek podle zákona o veřejných zakázkách,
 • uzavírání dodavatelských smluv (zajišťující služby nájemníkům – např. teplo, společná televizní anténa, voda, elektřina, plyn, odvoz fekálií, odvoz odpadů a opravy zařízení),
 • sledování nákladů a výnosů, včetně jejich plánování, kontrola placení nájmů a záloh na služby, zasílání upomínek neplatičům,
 • poskytování informací na svém úseku podle zákona č. 106/1999 Sb.
   

informaceAktuální nabídky pronájmů: NOVÝ

 


Portál veřejné správy ČR - logoPopisy postupů v různých životních situacích jsou podrobně rozebrány na Portálu veřejné správy ČR.
 


Formulář ke stažení


Změna výše nájemného v městských bytech

Mapa nájemného - orientační údaje o výši nájemného v obcích

Informace o výši nájemného, zjištěného dle posudku znalce, je zveřejňována za každou určenou obec (městskou část nebo městský obvod). Soudní znalec odhaduje obvyklé nájemné v souladu s definicí obvyklé ceny obsažené v zákoně č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) v platném znění. Standardní byt pro určenou obec odpovídá typickému nájemnímu bytu v obci. Jeho určení je úkolem znalce, který zpracovává posudek. Znalec při určení standardního bytu vychází z dostupných údajů ze Sčítání lidu domů a bytů a z ověření těchto skutečností na místním trhu nebo ve spolupráci s jednotlivými obcemi.