Fulltextové vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Efektivita, kvalita, výkonnost a transparentnost služeb a procesů MěÚ Dačice

logo

Cílem projektu je zmapování
a analýza stávajících klíčových procesů, návrh a realizace optimalizace a zpětná vazba. Realizace projektu mj.zahrnuje průběžná šetření spokojenosti klientů odcházejících z budovy MěÚ. S jejich prvními výsledky a dalšími podrobnosti projektu se seznámite zde

Katalog firem

Nabízíme všem podnikům, řemeslníkům, živnostníkům a firmám se sídlem či trvalým bydlištěm na území města Dačice bezplatný záznam do Katalogu firem na webu města. Údaje ke zveřejnění zasílejte na kultura@dacice.cz.

Protikorupční linka

 Protikorupční lina 199

Obsah

Telefonní seznam Městského úřadu Dačice

Vedení města

Jméno, e-mail Funkce Budova Telefon
Ing. Karel Macků starosta Palackého nám. 1 384 401 214
Bc. Miloš Novák místostarosta Palackého nám. 1 384 401 266, 607 017 894 
Ing. Jiří Baštář místostarosta Palackého nám. 1 384 401 266, 602 528 755

Útvar tajemníka

Jméno, e-mail Funkce Budova Telefon
 Ing. Zdislav Páral  tajemník úřadu  Palackého nám. 1  384 401 215
 Ludmila Jankůjová  sekretariát starosty  Palackého nám. 1  384 401 211 
 Bc. Monika Hlavová  sekretariát tajemníka  Palackého nám. 1

 384 401 210 
 384 401 273

 Ing. Ilona Brabencová  sekretariát, ZMD  Palackého nám. 1  384 401 286
 Milan Malý  informatik  Palackého nám. 1  384 401 223
 Roman Krafka  informatik  Palackého nám. 1  384 401 271
 Petr Wolf  informatik  Palackého nám. 1  384 401 290
 Ing. Bohumil Kmínek  krizové řízení  Palackého nám. 1  384 401 270
 Bc. Dana Kubeková  kontrolní činnost  Palackého nám. 1  384 401 238
 Bc. Veronika Macková  mzdy, personalistika  Palackého nám. 1  384 401 238

Odbor vnitřních věcí

Jméno, e-mail Funkce Budova  Telefon
 Mgr. Romana Maříková vedoucí odboru Palackého nám.1 384 401 229 
 oddělení právní
 Bohumír Böhm, DiS. přestupky Palackého nám. 1 384 401 222 
 Mgr. Pavel Urbánek právník, přestupky, vymáhání pohledávek Palackého nám. 1 384 401 268
 Mgr. Adéla Tobolková

právník, vymáhání pohledávek

Palackého nám. 1 384 401 282
 Ing. Kateřina  Marková

sekretariát, e-podatelna,
základní registry, spisová služba

Palackého nám. 1 384 401 224
 Milena Bačáková podatelna Palackého nám. 1 384 401 248
 oddělení správní
 Markéta Šťastná matrika Palackého nám. 1 384 401 221
 Jitka Hubatková evidence obyvatel Palackého nám. 1 384 401 267
 Olga Hunalová doklady Palackého nám. 1 384 401 267

Odbor finanční

 Jméno, e-mail Funkce  Budova Telefon
 Ing. Lea Andrejsová     vedoucí odboru Krajířova 27  384 401 220   
 oddělení finanční
 Dana Hlaváčová vedoucí fin. oddělení Krajířova 27           384 401 233
 Martina Havlíková, DiS. evidence majetku, příspěvky
obč. sdružením, účetní
Krajířova 27  384 401 218
 Jana Skořepová účetní, pohledávky Krajířova 27           384 401 233
 Květoslava Srbová       účetní Krajířova 27  384 401 219
 Jana Bártů účetní, rozpočet Krajířova 27  384 401 219
 Miloslava Čermáková účetní, daně Krajířova 27  384 401 233
 Dana Špičková pokladna Krajířova 27  384 401 218
 oddělení školství
 Eliška Strachotová vedoucí odd. školství Krajířova 27  384 401 243
 Dana Kasková školství Krajířova 27  384 401 243

Odbor stavební úřad

 Jméno, e-mail  Funkce Budova  Telefon
 Roman Vretonko, DiS. vedoucí odboru Krajířova 27  384 401 232
 Ing. Ivana Blahová územní plánování Krajířova 27  384 401 242
 Ing. Vlastimil Brunner staveb. referent Krajířova 27  384 401 231
 Ing. Radka Šimurdová staveb. referent Krajířova 27  384 401 231
 Ing. Irena Nevrklová územní plánování Krajířova 27  384 401 242
 Ing. arch. Tomáš Čekal územní plánování Krajířova 27  384 401 242
 Vlasta Běhanová sekretariát Krajířova 27  384 401 232

Odbor obecní živnostenský úřad

 Jméno, e-mail  Funkce  Budova Telefon
 Mgr. Zdeňka Krchňavá vedoucí odboru  Palackého nám. 2  384 401 225
 Jana Klimešová registrace, poplatky  Palackého nám. 2  384 401 255
 Ing. Patricie Rellová registrace, kontrola, poplatky  Palackého nám. 2  384 401 254
 Bc. Martina Tomšů registrace, poplatky  Palackého nám. 2  384 401 254

Odbor kultury a cestovního ruchu

Jméno, e-mail Funkce Budova  Telefon
 Mgr. Naděžda Mastná vedoucí odboru Palackého nám. 1  384 401 275
 Markéta Přikrylová kultura, cest.ruch Palackého nám. 1  384 401 240
 Ing. Zdeňka Králíková cestovní ruch Palackého nám. 1  384 401 239
 Hana Kocmálová infocentrum Palackého nám. 1  384 401 265
 Mgr. Pavel Urban památková péče Krajířova 27  384 401 244
 Vojtěch Lojka památková péče Krajířova 27  384 401 244
oddělení kulturních aktivit  
 Mgr. Romana Bártů vedoucí oddělení Palackého nám. 4

 384 401 279

 602 780 525

 Jaroslav Uher programový a technický pracovník Palackého nám. 4  384 401 278
 Milan Krotký programový pracovník kina Palackého nám. 4  384 401 277
 Ladislav Vospěl údržbář Palackého nám. 4  

Odbor správy majetku

Jméno, e-mail Funkce  Budova  Telefon
 Bc. Monika Nováková vedoucí odboru Krajířova 27  384 401 227
 Marcela Rehardtová pozemky Krajířova 27  384 401 230
 Věra Smetanová referentka Krajířova 27  384 401 228
 Marie Bulíčková referentka Krajířova 27  384 401 237
 Miroslav Štefl referent Krajířova 27  384 401 285

Odbor dotací a investic

Jméno, e-mail Funkce Budova Telefon
Bc. Martin Šťastný investice Krajířova 27  384 401 288
Zdeněk Sedláček investice Krajířova 27  384 401 287
Bc. Tereza Marešová, Dis.  investice Krajířova 27  384 401 287
Kateřina Píšová referentka           Krajířova 27  384 401 288

Odbor správy budov

Jméno, e-mail Funkce Budova  Telefon
 Martina Bénová vedoucí odboru Palackého nám. 2  384 401 234
 Ing. Jiří Koudelka pronájmy Palackého nám. 2  384 401 235
 Veronika Gřundělová byty Palackého nám. 2  384 401 235
 Petr Barbořík topič, správce budov Palackého nám. 2  384 401 226
 Zdeněk Tichánek topič, správce budov Palackého nám. 2  

Odbor sociálních věcí

 Jméno, e-mail Funkce Budova Telefon
 Věra Janáková vedoucí odboru Palackého nám. 1  384 401 213
 Mgr. Lada Matějková  sociální poradenství, sociální kurátor, parkovací průkazy pro ZTP Palackého nám. 1  384 401 249
 Mgr. Irena Vašíčková agenda DPS, sociální poradenství, parkovací průkazy ZTP Palackého nám. 1  384 401 284
 Mgr. Dagmar Čermáková kurátor, poradce Palackého nám. 1

 384 401 250
 602 526 210

 Bc. Hana Čurdová, DiS ochrana dětí Palackého nám. 1  384 401 256
 602 526 214
 Mgr. Blanka Sedláčková - Vinklerová ochrana dětí Palackého nám. 1  384 401 257
 602 526 237
 Bc. Alena Stellnerová ochrana dětí Palackého nám. 1  384 401 253
 602 526 239
 Lenka Nováková opatrovnice Palackého nám. 1

 384 401 251
 720 934 257

 Jindra Jelínková, DiS. pěstounská péče Palackého nám. 1  384 401 252
 602 526 208

Odbor životního prostředí

Jméno, e-mail Funkce  Budova Telefon
 Ing. Jiří Müller vedoucí odboru Krajířova 27  384 401 241
 RNDr. Jaroslav Horák odpady, ochrana ovzduší Krajířova 27  384 401 281
 Bc. Lukáš Skořepa ochrana přírody Krajířova 27  384 401 216
 Ing. Jaroslav Mátl lesy Krajířova 27  384 401 216
 Ing. Zdeněk Valenta voda Krajířova 27  384 401 217
 Stanislav Tobolka, DiS. voda, veterinární péče Krajířova 27  384 401 292
 Hana Mátlová, Dis. vodoprávní úřad Krajířova 27  384 401 291
 Bc. Vanda Kalvodová ochrana zem. půd. fondu Krajířova 27  384 401 216

Odbor dopravy

Jméno, e-mail Funkce Budova  Telefon
 Bc. Pavel Gřunděl, DiS. pověřený vedením odboru,
dovozy vozidel
Krajířova 27  384 401 247
 Karel Vacek evidence vozidel Krajířova 27  384 401 258
 Petr Dohnal evidence vozidel Krajířova 27  384 401 258
 Lucie Šindelářová řidičské průkazy Krajířova 27  384 401 259
 Bohumila Svobodová řidičské průkazy Krajířova 27  384 401 259
 Bc. Lucie Nekulová přestupky, TAXI Krajířova 27  384 401 246
 Ing. František Spurný zkušební komisař Krajířova 27  384 401 260
 Ing. Michael Novák  silniční hospodářství Krajířova 27  384 401 245
Jitka Mandelíková silniční hodpodářství Krajířova 27  384 401 245