Fulltextové vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Efektivita, kvalita, výkonnost a transparentnost služeb a procesů MěÚ Dačice

logo

Cílem projektu je zmapování
a analýza stávajících klíčových procesů, návrh a realizace optimalizace a zpětná vazba. Realizace projektu mj.zahrnuje průběžná šetření spokojenosti klientů odcházejících z budovy MěÚ. S jejich prvními výsledky a dalšími podrobnosti projektu se seznámite zde

Katalog firem

Nabízíme všem podnikům, řemeslníkům, živnostníkům a firmám se sídlem či trvalým bydlištěm na území města Dačice bezplatný záznam do Katalogu firem na webu města. Údaje ke zveřejnění zasílejte na kultura@dacice.cz.

Protikorupční linka

 Protikorupční lina 199

Obsah

Kontrolní výbor

Vlastislav Švec        předseda
JUDr. Jiří Fiala člen
Bc. Antonín Dvořák člen 
Hana Němcová člen
Jiří Albrecht člen
Ing. Zdeňka Koutná člen
Josef Mochar člen
Bohumil Tomšů člen
Sylva Mrkvičková člen
Martina Havlíková tajemnice výboru

Finanční výbor 

František Tichánek předseda    
Ing. Kateřina Marková člen
Petr Nováček člen
Ing. Eva Macků člen
Mgr. Milan Točík člen
Ing. Veronika Brázdová člen
Rostislav Homolka člen
Ing. Luboš Stejskal člen
Ing. Marie Makovičková člen
Květa Srbová tajemnice výboru     

Stavební komise

Ing. Karel Štěbeták        předseda
PhDr. Jana Bisová   člen
Ing. arch. Miroslav Dvořák   člen
Ing. arch. Pavel Kučera   člen
Ing. Miroslav Minářů   člen
Ing. Radka Šimurdová   člen
František Tichánek   člen
Ing. arch. Jiří Lojka   tajemník komise

Dopravní komise

Pavel Antonů                předseda
Josef Pospíchal člen
Stanislav Zelenka                 člen
Jiří Marek člen
Jaroslav Palas člen
Jan Cimbůrek člen
Martin Schlosser člen
Ing. Michal Novák tajemník komise

Sociální komise

Ludmila Rehartová    předseda
Miroslava Vacková člen
Lenka Holcová člen
Vladimír Dušek člen
Vlastislav Švec st. člen
Bc. Lada Štěrbová člen
MUDr. Jiří Tomandl člen
Mgr. Irena Vašíčková               tajemnice komise

Komise k projednávání přestupků města Dačice - více informací

Bohumír Böhm, DiS.                                                      předseda prestupky@dacice.cz
Mgr. Pavel Urbánek člen
Mgr. Romana Maříková člen
Mgr. Adéla Tobolková člen

Památková komise

PhDr. Jana Bisová předseda
Ing. arch. Pavel Kučera         člen
Mgr. Naděžda Mastná člen
Ing. Hana Novotná člen
Ing. Richard Tůma člen
Mgr. Miloš Dvořák člen
MgA. Jiří Schlosser člen
Mgr. Pavel Urban tajemník komise

Komise volnočasových aktivit

Milan Malý předseda
Vladislav Říha člen
Mojmír Holec člen
Milan Kubek člen
Libor Týral               člen
Zuzana Kuchtová člen
MUDr. Mario Novák člen
Markéta Přikrylová tajemník komise

Komise Zdravého města Dačice a místní Agendy 21  

Ing. Karel Macků                     předseda
Marie Cimbůrková člen
Mojmír Holec člen
Irena Kadrnožková člen
Ing. Zdeňka Koutná člen
Mgr. Dana Vláčilová člen
Ing. Ilona Brabencová tajemník komise