Fulltextové vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Efektivita, kvalita, výkonnost a transparentnost služeb a procesů MěÚ Dačice

logo

Cílem projektu je zmapování
a analýza stávajících klíčových procesů, návrh a realizace optimalizace a zpětná vazba. Realizace projektu mj.zahrnuje průběžná šetření spokojenosti klientů odcházejících z budovy MěÚ. S jejich prvními výsledky a dalšími podrobnosti projektu se seznámite zde

Katalog firem

Nabízíme všem podnikům, řemeslníkům, živnostníkům a firmám se sídlem či trvalým bydlištěm na území města Dačice bezplatný záznam do Katalogu firem na webu města. Údaje ke zveřejnění zasílejte na kultura@dacice.cz.

Protikorupční linka

 Protikorupční lina 199

Obsah

Vyhlášky a nařízení
(plná znění vyhlášek a nařízení se zobrazí po rozkliknutí aktivního nadpisu)

OZV č. 5/2016
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 


OZV č. 4/2016
kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Dačice


OZV č. 3/2016
o místních poplatcích


OZV č. 2/2016
Požární řád


Nařízení města č. 1/2016
kterým se stanovuje maximální cena za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla 


OZV č. 2/2015
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


OZV č. 5/2013
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.


Nařízení města č. 2/2013 
Tržní řád


Nařízení města č. 1/2013
o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod Dačice


OZV č. 1/2010
k zabezpečení některých záležitostí veřejného pořádku ve městě.


Nařízení města č. 1/2010
o vymezení úseku místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.


OZV č. 6/2009
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2009, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě a kterou se mění vyhláška č. 1/2006 o veřejném pořádku.


OZV č. 4/2009
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě a kterou se mění vyhláška č. 1/2006 o veřejném pořádku.


OZV č.1/2009
o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u pozemků a staveb.


Nařízení města č. 2/2009
o ochraně hnízdní populace rorýse obecného při rekonstrukcích budov.


Nařízení města č. 1/2009
o stanovení maximální ceny za hřbitovní služby poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa. 


OZV č. 2/2006
o stanovení závazných podmínek k zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí.


OZV č. 5/2005
o Městské policii.