Navigace

Obsah

Házení kozla

.

Historická slavnost Házení kozla z věže zpestřila nedělní odpoledne

Malá slečna obdivuje kozlíkaV neděli 29. Července se v Dačicích konal druhý ročník historické slavnosti Házení kozla z věže. Po zahájení programu na Palackého náměstí se všichni účinkující i diváci přemístili ke kostelu sv. Vavřince. Díky kladnému ohlasu z loňského roku i letos vystoupili hudebníci skupiny Grál z Pardubic a o šermířská vystoupení a zábavu pro malé i velké diváky se postarali šermíři ze stejnojmenné skupiny, tentokrát ovšem z Cidliny.

Dačickou premiéru měli na akci tanečníci Ballare z J. Hradce, kteří do renesančního tancování zapojili přihlížející diváky a poprvé se v Dačicích představil také kejklíř Vojta Vrtek a svým žonglérským uměním i doprovodným slovem diváky skvěle bavil po celou dobu svého vystoupení.

Mladí ochotníci z DS TylMěsto Dačice děkuje všem, kteří se na zajištění akce podíleli, za výbornou spolupráci při přípravách i samotné realizaci akce. Dík a slova uznání tak patří zaměstnancům Technických služeb a MěKS Dačice, paní Naději Jahelkové a ochotníkům z  DS Tyl, panu faráři Pezlarovi, všem muzikantům trubačům, partě přátel kolem Rudolfa Procházky a Luboše Strachoty, ředitelce MMaG Marii Kučerové, Zdeňce Koutné a všem koňákům z Jezdeckého klubu Malý Pěčín, zdravotnicím dačické organizace Červeného kříže, strážníkům Městské policie a všem nejmenovaným nadšencům a příznivcům, kteří se průvodu zúčastnili v kostýmech nebo měli na starost hlavního aktéra slavností – kozla. Panu Zdeňkovi Valentovi tímto děkujeme za jeho zapůjčení.

Jakápak by to ale byla úspěšná akce, kdyby nebylo diváků. Ti dačičtí jsou výborní! Všichni vystupující ocenili vstřícnost a spontánnost malých i velkých diváků. Děkujeme za vytvoření příjemné a pohodové atmosféry a při třetím ročníku „Házení kozla“, který by měl mimo jiné připomenout 830. výročí první zmínky o Dačicích, se těšíme na shledanou.

Mgr. N. Mastná