Obsah

Ministr ŽP

Ministr ŽP

Ministr životního prostředí navštívil Dačice

Ministr životního prostředí Mgr. Tomáš Chalupa navštívil v pondělí 25. června město Dačice. Účastí na výsadbě prvních stromů v plánované aleji z Toužína do Urbanče vyjádřil pan ministr podporu myšlence Zdravého města Dačice. Výsadby se zúčastnilo vedení města a děti ze 6. A ZŠ Boženy Němcové, které za pomoc při sázení dvou lip u božích muk dostaly na památku publikaci s přírodní tématikou. Výsadba dalších stromů bude realizována ve spolupráci s místními školami a širokou veřejností.

Po celou dobu návštěvy se pan ministr aktivně zajímal o místní dění, historii města, údržbu zeleně ve městě a jeho okolí, o plánované a realizované investice, nezaměstnanost a stav dačického školství. Při přátelské besedě na městské radnici seznámil vedení města mimo jiné se současným stavem dotačních titulů a s plány pro další dotační období MŽP.

Je potěšující, že i ve svém nabitém programu si pan ministr našel čas a přijel podpořit aktivity města Dačice.