Obsah

Výsadba aleje

Výsadba aleje

Výsadba aleje - plakátVýsadba aleje z Toužína do Urbanče

Ve středu 24. října se uskutečnila výsadba ovocných stromů na cestě z Toužína do Urbanče. Celkem bylo vysázeno 123 stromů, a to třešně, hrušně, jabloně a jedna lípa u smírčího kamene. Samotné výsadby se zúčastnili děti z místní mateřské školy, žáci prvního stupně základních škol, středoškoláci, ale i zájemci z řad veřejnosti. Každý strom byl označen cedulkou, kdo jej vysadil.

Projekt mohl být realizován díky získanému grantu z Programu péče o krajinu MŽP a také díky finanční podpoře z Nadace Partnerství, kterou město získalo v soutěži Stromy místo letáků.

Za spolupráci při výsadbě ovocné aleje patří poděkování Městským lesům Dačice a Střední odborné škole zemědělské a služeb Dačice za zorganizování a přípravu celé akce, školám za aktivní přístup a dětem za nadšení, se kterým se sázení stromů ujaly.