Obsah

Aktivní senioři

Aktivní senioři

Kulatý stůl na téma Aktivní senioři

Zdravé město Dačice uspořádalo v polovině října diskusní setkání na téma Aktivní senioři, na kterém bylo přítomno okolo padesáti účastníků. Všechny podněty diskutujících byly nejprve projednány komisí Zdravého města Dačice a poté předloženy radě města, která schválila realizaci čtyř podnětů.

  1. Zavedení slev na vstupném na kulturní akce v Dačicích – stanovení podmínek pro zavedení Senior Pasu v Dačicích.
  2. Společný projekt juniorů a seniorů – iniciování vzájemné pomoci a předávání zkušeností postavené na základě dobrovolnické činnosti.
  3. Bezbariérovost ve stávajícím objektu DPS Dačice – prověření možnosti zbudování bezbariérového vchodu z ulice Bratrská a odbourání bariér uvnitř objektu.
  4. WC na novém hřbitově – zpřístupnění WC na novém hřbitově pro veřejnost s prodloužením provozních hodin v období zvýšené návštěvnosti hřbitova (Velikonoce, svatodušní svátky, Vánoce).“

Pořádání kulatých stolů je jednou z možností zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů města. Občané na nich mohou spolu s představiteli města a odborníky diskutovat a dávat podněty či připomínky k nejrůznějším tématům. I v příštím roce pro Vás Město Dačice plánuje uspořádat veřejné fórum Zdravého města Dačice a kulaté stoly k aktuální problematice.