Navigace

Obsah

Pohádkový den

.

Pohádkový den se Zdeňkem Troškou v Dačicích

V pátek 15. března se v Dačicích konala dopolední část Pohádkového dne se Zdeňkem Troškou. Pohádkového krále doprovázela Veronika Žilková a společně se svým dvorem, který spolešně s vílami, vodníky a čerty tvořil i dobrý voják Švejk.

Program 11. Pohádkového dne byl zahájen v 9:00 h v novém 3D Kině v MěKS pohádkovým sněmem, na kterém byly předány ceny Jakub 2012 za podporu a rozvoj domácího cestovního ruchu zaměřeného především na rodiny s dětmi a jejich poznávání krás českých a moravských památek. V deset hodin se celý královský dvůr přesunul před budovu radnice, kde proběhlo přivítání starostou města a zdravice pohádkového krále všem přítomným. Tradiční chleba a sůl nahradila při uvítání vítězná dačická pomazánka paní Anny Štěbetákové. Následně byla předána ještě jedna cena, a to v kategorii Kultura, která připadla městu a infocentru Dačice za pořádání Dačického cukrování. Při krátkém rozhovoru pak vyzval starosta Štěpán režiséra Trošku, zda by jednou nechtěl natočit také pohádku o cukru. Tak uvidíme …

Po oficiálním přivítání rozdali Veronika Žilková a Zdeněk Troška stovky podpisů při autogramiádě, která se konala v prostorách Infocentra. V 11:50 odjel z dačické vlakové zastávky speciálně vypravený vlak do Slavonic, kde Pohádkový den pokračoval odpoledním programem.

Ačkoliv setkání příliš nepřálo počasí, zima se vrátila v plné síle, přivítání krále se zúčastnily stovky dětí i dospělých. Město Dačice děkuje za podporu akce všem dačickým základním školám a veřejnosti. Za technikou podporu a spolupráci pak Městskému kulturnímu středisku, Technickým službám, Jockey klubu z Malého Pěčína, Městské policii a také muzikantům ZUŠ Dačice za hudební doprovod.