Obsah

Procházka Dubová stráň

Procházka Dubová stráň

Objevování krásy planých a vzácných rostlin na Dačicku

V sobotu 25. května jsme se za Zdravé město Dačice vydali na procházku do Dubové stráně, abychom za výkladu Zdeňka Hrona ml. objevili krásu planých a vzácných květin v této přírodní památce. Tato procházka byla naplánovaná v rámci Dne Země, který připadá na 22. dubna. Protože koncem dubna se většina rostlin teprve chystá do květu, uskutečnili jsme procházku až koncem května.


Člověk projde krajinou a na první pohled vnímá obrysy kopců, meandry potoků, mlčenlivé hladiny rybníků a možná si ani nevšimne, že jeho kroky právě minuly něco ojedinělého, že jeho ucho slyšelo něco výjimečného. Pojďme se tedy podívat na některá místa v našem okolí tak trochu podrobněji a objevit ten úžasný svět přírodní rozmanitosti, co stojí za naši pozornost a ochranu.

V nejbližším okolí Dačic máme několik takových míst jako například Toužínské stráně, kde se vyskytuje Divizna ozdobná (Verbascum speciosum), která patří mezi kriticky ohrožené druhy a můžeme ji nalézt pouze na dvou místech ČR. Z dalších druhů jsou to Rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata), Zvonek klubkatý pomoučený (Campanula glomerata subsp. Rafinosa). I fauna je zde zastoupena zajímavými druhy např. užovkou hladkou (Coronella austriaca) a spoustou teplomilného hmyzu více než 500 druhů nočních motýlů.

Další z neméně zajímavých míst je Dubová stráň, kde podle poslední inventarizace bylo nalezeno 234 druhů cévnatých rostlin, z toho 18 druhů je uvedeno v Červeném seznamu ČR např. Oměj pestrý (Aconitum variegatum), Lilie zlatohlavá (Lilium martagon).

Zdeněk Hron ml.