Navigace

Obsah

Putovní výstava Ligy proti rakovině

KAŽDÝ SVÉHO ZDRAVÍ STRŮJCEM

KAŽDÝ SVÉHO ZDRAVÍ STRŮJCEM

 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA AKCE

 

a) osvětová výstava „Labyrint zdraví“ na téma zdravý životní styl a prevence rakoviny

 • panely s informacemi o prevenci před rakovinou, doplněny kreslenými vtipy V. Jiránka, J. Slívy, M. Bartáka a fotografiemi F. Dostála
 • speciální bohatě ilustrovaná část výstavy určená nejmladším dětem, které ještě neumějí číst
 • testy pro návštěvníky výstavy, které slouží jako motivační prvek k podrobnému studiu obsahu výstavy
 • součástí výstavy „minikino“ – projekce videonahrávek se zdravotní, osvětovou, preventivní a onkologickou tematikou

b) soutěžní hrátky pro děti i dospělé „Zkus, jak jsi na tom“ aneb HRÁTKY PRO ZDRAVÍ A O ZDRAVÍ       

 • interaktivní hrátky, při kterých si zájemci mohou otestovat svou pohybovou zdatnost, postřeh, smyslové dovednosti, ale také znalosti anatomie  - osm stanovišť

c) informační centrum

 • bohatá nabídka osvětových populárně naučných i odborných publikací vydaných LPR Praha
 • odměny pro úspěšné luštitele testů

d) vyšetřovna

- Nabídka vyšetření základních parametrů zdravotního stavu  - zajištěno

Státním zdravotním ústavem: měření tlaku krve, stanovení výše celkového

cholesterolu, stanovení indexu přiměřené  hmotnosti -  BMI, stanovení

množství skrytého tuku v těle přístrojem OMRON, odborné poradenské

služby (zdravý životní styl, obezitologie, nádorová prevence, odvykání

kouření, nácvik samovyšetřování prsů na modelech, výživové poradenství),

bezplatné poskytnutí edukačně výchovných materiálů

e) pódiová vystoupení

 • dětské soubory taneční i pěvecké, mažoretky, dechová hudba, vystoupení instrumentalistů, pěveckých souborů, folkových skupin, amatérská i profesionální divadelní představení apod.

Možnosti pro školy:

 • Návštěva výstavy + hrátek
 • Motivací k podrobnému prohlédnutí výstavy a přečtení informací může být předem stanovený cíl do příslušného předmětu:
 • Český jazyk – slohová práce, ve které se žáci zamyslí nad svým životním stylem…
 • Výtvarná výchova – návrh plakátu, který propaguje zdravý životní stylem; vtip, který upozorňuje na riziková chování…
 • Přírodověda, biologie – brainstorming na téma zdravého životního stylu, kouření, obezita, zanedbávání preventivních prohlídek, nadměrné opalování …
 • Občanská výchova, - návrhy opatření, která by měl stát realizovat, aby zlepšil prevenci před nádorovými onemocněními mezi občany…