Navigace

Obsah

Volbinfoy – Oznámení pro občany jiného členského státu EU

Občané jiného členského státu EU, kteří chtějí hlasovat na území České republiky ve volbách do Evropského parlamentu, mohou podat žádost o zápis do seznamu, příp. přenesení údajů z dodatku do stálého seznamu voličů, do 14.4.2019. Městský úřad Dačice zajistí pro tyto občany službu dne 14.04.2019 od 8.00-16.00 h, na odd. správním, budova Palackého nám. 1., tel. 384 401 267.

Aktuality

16.04.2019

Nález: klíče

O víkendu byl na Palackého náměstí nalezen svazek 4 klíčů na hnědém závěsu. Klíče budou viset na úřední desce před radnicí.

Detail

12.04.2019

Volby – Oznámení pro občany jiného členského státu EU

Informace pro občany jiného členského státu EU, kteří chtějí hlasovat na území České republiky ...

Detail

08.04.2019

Nález: klíče

Dne 8.4. byl v ul. Cukrovarnická nalezen svazek 4 klíčů s čipem, přívěskem "Alfa Romeo" a několika euro mincemi. Klíče budou viset na úřední desce před radnicí.

Detail

05.04.2019

Výběrové řízení na odbor životního prostředí

Město Dačice vyhlásilo výběrové řízení na pozici pracovník/pracovnice odboru životního prostředí - ochrana zemědělského půdního fondu a kontrolní činnost.

Detail

01.04.2019

Přístavba dačické knihovny

Na svém 13. zasedání projednávala rada města plánovanou přístavbu dačické knihovny. Konkrétně má jít o přístavbu o půdorysných rozměrech 15,5 x 6,25 metrů, která bude umístěna směrem do dvora jako jednopodlažní, nepodsklepená, krytá plochou střechou a navazující bezbariérově na první nadzemní podlaží knihovny.

Detail

01.04.2019

Rakousko-český dirigentský kurz

Dačice se zapojí do projektu „1. Rakousko – český dirigentský kurz“, rozhodla o tom dačická rada středu 27. března. Projekt bude z 85 % financován z Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika v rámci programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

Detail

29.03.2019

Bezplatná právní poradna – oznámení

Z provozních důvodů bude mít JUDr. Zbyněk Krchňavý dne 2. 4. 2019 úřední hodiny v době od 8.00 do 9.30 hod. Objednávat na konzultace se lze na telefonním čísle: 604 646 898.

Detail

22.03.2019

Zastupitelstvo města

se sejde na svém 4. zasedání 24.4.2019 v 17:00 h v hlavním sále KD Beseda.

Detail

22.03.2019

Hlášení: Stezka podél Dyje od Lidlu po lávku UZAVŘENA

Povodí Moravy uzavře od 25.3. do 15.5. z důvodu údržby zeleně stezku podél řeky Moravská Dyje od Lidlu po lávku. Vyzýváme občany, aby respektovali umístěné zábrany a na stezku v tomto období nevstupovali. Hlášeno: 22. a 23.3.

Detail

22.03.2019

Podpora charitativního plesu

Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč na uspořádání charitativního plesu Dačického ZVONEČKU, z. s. a dále poskytnutí věcného daru do tomboly tohoto plesu v celkové max. hodnotě 1.000 Kč.

Detail

21.03.2019

Prodej stavebních pozemků v lokalitě „Za Školou“

Na svém 12. zasedání vyhlásila Rada města Dačice veřejnou nabídku na prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Za Školou“ v Dačicích – III. etapa – 13. kolo.

Detail

14.03.2019

POZVANKA

POZVÁNKA - UKLIĎME SVĚT, ČESKO, DAČICKO - 6.4.2019

Město Dačice se v rámci projektu Zdravého město Dačice a MA21 připojí k celostátní akci „Ukliďme Česko 2019“, která připadá na sobotu 6. dubna. Jejím cílem je zbavit česká města, vesnice a přírodu volně odhozeného nepořádku a černých skládek. I přesto, že město věnuje nemalé prostředky na průběžný úklid Dačic a místních částí, můžeme po cestě do práce nebo při procházkách v našem krásném městě či přírodě narazit na místa a zapadlé kouty, kde se nachází pohozené odpadky či přímo úmyslně založené černé skládky. S nástupem jara je nejvhodnější čas s tím něco udělat!

Detail

Nové výběrové řízení info

Město Dačice vyhlásilo výběrové řízení na pozici pracovník/pracovnice odboru životního prostředí - ochrana zemědělského půdního fondu a kontrolní činnost (zástup mateřské a rodičovské dovolené). Termín pro podání přihlášek do 26. 4. 2019, nástup: dle dohody. Více informací zde.

Příspěvky z prostředků města na rok 2019 info

Město Dačice vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o příspěvky z prostředků města na rok 2019 v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí.

Veškeré informace včetně příslušných formulářů jsou k dispozici zde. Lhůta pro podání žádostí je od 4. dubna do 24. dubna do 17:00 h. V této lhůtě musí být žádost doručena podatelně Městského úřadu Dačice. 

informaceSezóna bioodpadu začala 

Občané bydlící v Dačicích v rodinných domcích se zahradou si mohou i nadále zapůjčit sběrnou nádobu na bioodpad po předložení občanského průkazu a složení vratné kauce 200 Kč v areálu společnosti FCC Dačice, s.r.o. (ul. U Stadionu 50/V). Sběr bioodpadu v místních částech probíhá do velkoobjemových kontejnerů, které budou sváženy dle potřeby, přistaveny byly 15. 3. 

infoDávky pro osoby se zdravotním postižením

Dle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se osobám se zdravotním postižením poskytuje: a) příspěvek na mobilitu, b) příspěvek na zvláštní pomůcku (sem patří např. i příspěvek na motorové vozidlo, úpravu bytu, nájezdové ližiny atd.). Podrobné informace k tomu tématu jsou k dispozici v přiloženém souboru - ke stažení.

Přivítání prvního občánka Dačic První občánek Dačic

Starosta města Karel Macků přivítal v pátek 8. března na radnici prvního občánka letošního roku. Stal se jím Petr Kubát, který se narodil 14. ledna v jihlavské porodnici. Rodiče převzali dárek v podobě křišťálového přívěsku ve tvaru kostičky na zlatém řetízku. Kostka je symbolem města Dačice, které dalo světu první kostku cukru.

ÚKino Beseda - dárkové poukazynor 2019 byl pro dačické kino rekordní

Kino Beseda (dříve 3D Kino Dačice) si za letošní únor do svých statistik zapsalo doposud největší měsíční návštěvnost ve své historii (provoz zahájilo 9. ledna 2013). Celkem se v únoru 2019 uskutečnilo 19 filmových projekcí, které navštívilo 1.485 diváků. Průměrná návštěvnost na jedno promítání tedy byla 78,15 diváka a přidáme-li další číslo, tak zjistíme, že celková divácká vytíženost kinosálu, který má kapacitu 84 míst, byla úctyhodných a pro provozovatele kin snových 93,04 %. Milanovi Krotkému, který je kinař srdcem i duší, patří dík za skvěle odváděnou práci, a všem našim divákům děkujeme za věrnost a přízeň Kinu Beseda.  

XXL ModelkaPorota Dačického kejklování 2019 ocenila kvalitu postupové přehlídky

Devět divadelních představení bylo na programu XIX. ročníku jihočeské divadelní postupové přehlídky. Čtyřčlenná porota při závěrečném vyhlášení v neděli 3. března v 16:30 h v hlavním sále KD Beseda udělila 14 čestných uznání, 11 cen a 1 cenu mimořádnou.  To, že se jednalo o kvalitně obsazenou přehlídku, potvrzují dvě udělená doporučení a jedna nominace na celostátní přehlídky. Porota Dačického kejklování 2019 doporučila programové radě národní přehlídky divadla jednoho herce Kaznějov 2019 zařadit do programu inscenaci Modelka XXL Divadelního souboru Tyl Dačice, dále doporučila k výběru do programu celostátní přehlídky Divadelní PIKNIK Volyně 2019 inscenaci O 14 dní dříve aneb Svoboda nadvakrát Divadla Pod čarou Písek a nominovala do programu celostátní přehlídky Divadelní PIKNIK Volyně 2019 inscenaci Světáci Divadelního souboru DS Tyl České Budějovice.  Kompletní výsledková listina zde k náhledu.

infoÚzemní plán města Dačice – změna č. 4

Město Dačice má platný územní plán již od roku 2009. Od té doby proběhly již tři změny, poslední schválilo zastupitelstvo města v září 2018. Jelikož změna územního plánu je velmi náročný a časově zdlouhavý proces, schválilo zastupitelstvo města pořízení změny č. 4. Do této změny je možné podávat žádosti do 30. 3. 2019. Po tomto termínu bude zpracováno zadání pro změnu územního plánu, vybrán projektant a zahájen zmiňovaný proces. Celá zpráva zde.

Pozvánky na akce

23.04.2019

Způsoby reagování na nevhodné chování dětí. Rodinné dohody.

Druhé setkání z cyklu Jak být dobrým rodičem. Přednáška Ing. Bc. Marcely Blažkové z Třebíče. Individuální soukromý rozhovor s psychoterapeutkou Marcelou Blažkovou lze domluvit na tel. 608 613 612.

Kultura Dačice

24.04.2019

Spokojeňáček

Setkání žen nejen nad tématy těhotenství, porod a mateřství a pohybový vývoj dítěte s Renatou Kudrnovou.

Kultura Dačice

24.04.2019

Trabantem tam a zase zpátky

Žluté Trabanty cestovatele Dana Přibáně vyrážejí z Asie do Prahy.

Kulturní dům Beseda

19.04.2019 - 22.04.2019

Velikonoce na  zámku

Velikonoční prohlídky na zámku

Návštěvníci si mohou prohlédnout velikonočně vyzdobené interiéry zámku doplněné o výklad kombinující "klasické zámecké informace" (architektura, vybavení, majitelé) a informace o tom, jak se dříve slavily Velikonoce.

Kultura Dačice

26.04.2019

Avengers: Endgame  1

Avengers: Endgame

Akční filmová fantasy série právě vrcholí... Film uvádíme ve 3D projekci s českým dabingem

Kulturní dům Beseda