Navigace

Obsah

Územní plán města Dačice – změna č.4

Typ: ostatní
Do této změny je možné podávat žádosti do 30. 3. 2019. Po tomto termínu bude zpracováno zadání pro změnu územního plánu …

Územní plán je základní koncepční dokument obce, který mimo jiné stanoví urbanistickou koncepci, řeší přípustné, nepřípustné, případně podmíněné funkční využití ploch, jejich uspořádání, určuje základní regulaci území a vymezuje hranice zastavěného a zastavitelného území obce.

Na první pohled územní plán připomíná několik barevných map. Ovšem jedná se o velmi důležitý dokument, který se skládá z grafické a textové části. Řeší nejen sídlo, ale i okolní krajinu (prostě celé správní území obce).

Je to jakási „dohoda o budoucí podobě území“; dohoda mezi obyvateli, tedy vlastníky pozemků, budoucími investory a úředníky, kteří hájí zájmy veřejné. Odborně řečeno územní plán vytváří podmínky pro ideální rozvoj města. Velmi zjednodušeně je to vize dalšího směřování území napsaná formou zákona.

Město Dačice má platný územní plán již od roku 2009. Od této doby proběhly již tři změny, poslední schválilo zastupitelstvo města v září roku 2018. Jelikož změna územního plánu je velmi náročný a časově zdlouhavý proces, schválilo zastupitelstvo města pořízení změny č. 4. Do této změny je možné podávat žádosti do 30. 3. 2019. Po tomto termínu bude zpracováno zadání pro změnu územního plánu, vybrán projektant a zahájen zmiňovaný proces.

V případě zájmu o podrobnější informace, je možné navštívit odbor stavební úřad – úsek územního plánování, který se nachází v ul. Krajířova 27/I (Starý zámek), 2. patro.

                                                                                                          Jiří Baštář, místostarosta   

 


Vytvořeno: 6. 2. 2019
Poslední aktualizace: 6. 2. 2019 08:03
Autor: Mgr. Naděžda Mastná