Navigace

Obsah

Životní podmínky 2019 – výběrové šetření v domácnostech

Typ: ostatní
Český statistický úřad organizuje v roce 2019 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové řízení o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2019“ (EU-SILC), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

 

Šetření se uskuteční na území celé České republiky, z toho v Jihočeském kraji v 735 domácnostech, z nichž 445 se šetření zúčastnilo již v předchozích letech. Všechny nově zařazené domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru.

Vlastní šetření proběhne v době od 2. února do 26. května 2019 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je nesmírně důležitá a umožní získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem.

Pracovníci zapojení do šetření SILC se budou prokazovat průkazem zaměstnance ČSÚ nebo průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňující k provedení šetření Životní podmínky 2019. Pověření vydává Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získané data jsou důsledně chráněna. Český statistický úřad plně respektuje nový evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.

Více informací podá Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích: Ing. Viera Zikova, tel.: 386 718 561, 605 589 826, e-mail: viera.zikova@czso.cz.


Vytvořeno: 7. 2. 2019
Poslední aktualizace: 7. 2. 2019 13:06
Autor: Bc. Markéta Nováčková