Navigace

Obsah

DačiceNominace na Cenu města Dačice za rok 2016 - pravidla zde ke stažení

Do 31. března 2017 mohou občané s trvalým pobytem na území města, právnické osoby či kolektivy osob se sídlem na jeho území podat písemně na adresu rady města nominace na udělení Ceny města za rok 2016.

Cena města se uděluje jako ocenění mimořádných počinů ve všech oblastech společenského života, které přispívají k rozvoji Dačic a k šíření jejich dobrého jména. Cena se uděluje jak za celoživotní přínos, tak za výraznou činnost v jednotlivých oblastech v roce, který předcházel udělení ceny, tzn. v průběhu roku 2016.

Cenu města uděluje Zastupitelstvo města Dačic v kategoriích:

 • Hospodářský rozvoj
 • Výchova a vzdělání
 • Kultura
 • Sport
 • Jiné (záchrana lidského života, propagace města v celostátním nebo mezinárodním měřítku apod.)
   

Informace jak správně podat nominaci:

 1. Nominace na udělení Ceny města Dačice za předchozí kalendáření rok může předložit občan s trvalým pobytem na území města, právnická osoba či kolektiv osob se sídlem na území města.
 2. Nominace na udělení Ceny města se podávají písemně a musí být adresovány Radě města Dačice.
 3. Nominace na udělení Ceny města za předchozí rok musí být doručeny na podatelnu Městského úřadu Dačice nejpozději do 31. 3. aktuálního kalendářního roku.
 4. Nominace na udělení Ceny města musí obsahovat:
  • jméno, příjmení a adresu nominovaného kandidáta nebo název právnické osoby či označení kolektivu,
  • kategorii, do které je nominace podávána,
  • zdůvodnění nominace,
  • jméno, příjmení, adresu a kontakt (e-mail, telefon) navrhovatele.
 5. Nominaci je možné doplnit přílohami, které ukazují odůvodněnost nominace.
 6. Jedním návrhem nelze navrhnout na udělení Ceny města více kandidátů s výjimkou udělení  Ceny města kolektivu osob.
 7. Nominace, která nesplňuje náležitosti uvedené v tomto článku, může být považována za neplatnou a z dalšího projednávání vyloučena. 
 8. Za správnost údajů uvedených v nominaci odpovídá navrhovatel.

Historicky první Ceny města Dačice byly předány 17. října 2013 

 

Stalo se u příležitosti Galavečera města Dačice uspořádaného jako završení oslav 830. výročí od první písemné zmínky o Dačicích a 170. výročí od vynálezu výroby kostkového cukru. Vpříjemné atmosféře předal starosta Vlastimil Štěpán a místostarosta Jan Bartošek Cenu města Dačice za rok 2012. Pan starosta oceněným poděkoval a na jejich adresu řekl: „Jsem rád, že se Dačice mohou chlubit takovými lidmi, jako jste Vy, kteří svými činy reprezentujete Dačice ať už v rámci města, nebo po celém světě“.

Eliška MarkováPrvní oceněná Eliška Marková se v roce 2012 stala historicky první vítězkou mistrovství ČR v otevírání ústřic, čímž se nominovala na mistrovství Evropy v otevírání ústřic, které se konalo ve Švédsku, a rovněž si jako jediná vybojovala postup na mistrovství světa v Irsku, kde skončila na pěkném 14. místě. Úspěch je o to cennější, že Eliška je jedinou ženou, která kdy na mistrovství ČR nejen soutěžila a rovněž jako jediná žena bojovala ve společné kategorii s muži o titul mistra světa.

Druhým ocp. Stýbloeněným je starosta Sboru dobrovolných hasičů Dačice pan Jiří Stýblo, který vychoval generace mladých hasičů a velel u nesčetně mimořádných událostí na Dačicku. Organizoval řadu kulturních akcí v Dačicích například Noční soutěže v požárním útoku. Jiří Stýblo dodnes předává své bohaté zkušenosti mladším hasičům ať dobrovolným či profesionálním.

O kulturní program celého večera se postaral dačický pěvecký sbor Kvítek a skvělý Hradišťan.