Navigace

Obsah

Dačice

Nominace na Cenu města Dačice za rok 2019 - pravidla zde ke stažení

Do 31. března 2020 jsou přijímány v souladu s pravidly nominace na udělení Ceny města Dačice za rok 2019.

Došlé nominace budou projednány na zasedání rady a následně na červnovém zasedání Zastupitelstva města Dačice.

Cena města se uděluje jako ocenění mimořádných počinů ve všech oblastech společenského života, které přispívají k rozvoji Dačic a k šíření jejich dobrého jména. Cena se uděluje jak za celoživotní přínos, tak za výraznou činnost v jednotlivých oblastech v roce, který předcházel udělení ceny, tzn. v průběhu roku 2019.

Cenu města uděluje Zastupitelstvo města Dačic v kategoriích:

 • Hospodářský rozvoj
 • Výchova a vzdělání
 • Kultura
 • Sport
 • Jiné (záchrana lidského života, propagace města v celostátním nebo mezinárodním měřítku apod.)

Postup, jak správně podat nominaci:

 1. Nominace na udělení Ceny města Dačice za předchozí kalendářní rok může předložit občan s trvalým pobytem na území města, právnická osoba či kolektiv osob se sídlem na území města.
 2. Nominace na udělení Ceny města se podávají písemně a musí být adresovány Radě města Dačice.
 3. Nominace na udělení Ceny města za předchozí rok musí být doručeny na podatelnu Městského úřadu Dačice nejpozději do 31. 3. aktuálního kalendářního roku.
 4. Nominace na udělení Ceny města musí obsahovat:
  • jméno, příjmení a adresu nominovaného kandidáta nebo název právnické osoby či označení kolektivu,
  • kategorii, do které je nominace podávána,
  • zdůvodnění nominace,
  • jméno, příjmení, adresu a kontakt (e-mail, telefon) navrhovatele.
 5. Nominaci je možné doplnit přílohami, které ukazují odůvodněnost nominace.
 6. Jedním návrhem nelze navrhnout na udělení Ceny města více kandidátů s výjimkou udělení  Ceny města kolektivu osob.
 7. Nominace, která nesplňuje náležitosti uvedené v tomto článku, může být považována za neplatnou a z dalšího projednávání vyloučena. 
 8. Za správnost údajů uvedených v nominaci odpovídá navrhovatel.