Navigace

Obsah

Fotosoutěž  LETNÍ DAČICE VAŠIMA OČIMA 

radniceMěsto Dačice vyhlašuje fotografickou soutěž pro místní fotografy za účelem získání zajímavých snímků města a regionu, které budou nadále využívány při propagaci.

Obecná ustanovení:

1. Fotosoutěž nazvaná „Letní Dačice Vašima očima“ (dále jen soutěž) je určena amatérským i profesionálním fotografům bez rozdílu věku.

2. Organizátorem soutěže je Město Dačice prostřednictvím odboru kultury a cestovního ruchu.

3. Podmínkou účasti v soutěži je zaslání minimálně jedné soutěžní fotografie. Každý účastník má právo zaslat maximálně 5 fotografií.

4. Fotografie je možné přihlásit do soutěže pouze v elektronické formě ve formátu jpg.

5. Každý účastník přihlásí výhradně své autorské snímky (letní fotografie našeho města a okolí a fotografie z kulturních akcí z let 2011 a 2012), které musí být opatřeny názvem.

6. Ze soutěže budou vyřazeny fotografie, které nesouvisí s jejím tématem, nebudou u nich uvedeny požadované osobní údaje a dále fotografie s neetickým obsahem a opatřené vulgárním či jinak pohoršujícím popiskem.

7. Zasláním fotografií do soutěže poskytuje soutěžící organizátorovi výhradní licenci k užití fotografií za účelem propagace města Dačice, a to ke všem známým způsobům užití. Licence k užití fotografie je poskytnuta bez časového, množstevního a teritoriálního omezení. Licence se poskytuje bezúplatně. Organizátor není povinen licenci využít.

8. Snímky budou zaslány na e-mail: kultura@dacice.cz s uvedením v předmětu zprávy FOTOSOUTĚŽ nebo doručeny do kanceláře OKC (Palackého nám. 1/I) na CD nebo DVD. Nezapomeňte uvést své celé jméno, věk, úplnou adresu, tel. číslo a název fotografie.

9. Fotografie je možné zasílat do soutěže v termínu od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2012.

10. Zaslané fotografie budou průběžně přidávány do speciální sekce v hlavním
menu na webových stránkách města: soutěžní fotografie

11. V soutěži bude oceněno pět autorů fotografií, jejichž snímky získají nejvíce hlasů od hlasujících na webovém portálu města Dačice v období od 1. 10. do 30. 10. 2012. Vítězové obdrží knižní publikace a dárkové předměty Města Dačice. Body za jednotlivé fotografie autora se nesčítají, každá fotografie soutěží samostatně.

12. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

13. Odesláním soutěžní fotografie vyjadřuje účastník svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených v e-mailu za účelem zveřejnění jeho jména ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách.

Dačice - kostel sv. Vavřince