Obsah

Zprávy

Město Dačice úspěšně realizovalo krajskou zakázku

Město Dačice bylo zpracovatelem zakázky Udržení procesů plánování sociálních služeb na území správního obvodu ORP Dačice. celý text

ostatní | 16. 7. 2013 | Autor: Markéta Přikrylová

Aktualizovaný plán sociálních a doprovodných služeb

V sekci Komunitní plán byl do Základních informací a do Dokumentů a odkazů vložen ke stažení aktuální „Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku“. celý text

ostatní | 4. 4. 2013 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Zastupitelstvo města Dačice schválilo komunitní plán

Realizace projektu Komunitní plánování sociálních služeb ORP Dačice je v závěrečné fázi. Jeho hlavním výstupem je komunitní plán, který obsahuje záměry na udržení, zkvalitnění a rozvoj sociálních a doprovodných služeb pro období 2013 – 2015. V Dačicích byl plán schválen zastupitelstvem města. Bude také předložen ke schválení samosprávám ostatních zúčastněných obcí. celý text

ostatní | 19. 9. 2012 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Veřejnost může připomínkovat Komunitní plán sociálních služeb ORP Dačice

Dovolujeme si Vás vyzvat k připomínkování návrhu „Komunitního plánu sociálních služeb ORP Dačice". Připomínky zašlete do 12. srpna 2012 emailem na ludmila.kolarova@cpkp.cz. Vaše připomínky budou projednány. celý text

ostatní | 7. 8. 2012 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS) - Lidé v krizi

Pracovní skupina se sejde na jednání dne 19. června ve 13:00 h v Domovince. celý text

ostatní | 5. 6. 2012 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Změna termínu jednání - Lidé v krizi

Jednání pracovní skupiny Lidé v krizi, které mělo proběhnout v úterý 5. června, bylo zrušeno. Nový termín jednání byl stanoven na 19. června ve 13:00 h. celý text

ostatní | 5. 6. 2012 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

KPSS - Děti, mládež a osoby ohrožené závislostmi

Pracovní skupina pro Děti, mládež a osoby ohrožené závislostmi se sejde na svém jednání dne 22.6.2012 od 14.00 h v zasedací místnosti na MěÚ 2/I. celý text

ostatní | 5. 6. 2012 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

KPSS - Senioři a osoby se zdravotním postižením

Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním postižením se sejde na svém jednání dne 28.6.2012 od 14.00 h v Klubu důchodců v Domě s pečovatelskou službou v Dačicích. celý text

ostatní | 5. 6. 2012 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Komunitní plánování sociálních služeb - schůzka skupiny senioři ...

Pracovní skupina senioři a osoby se zdravotním postižením se sejde 24.5.2012 ve 14:00 h v Domě s pečovatelskou službou. celý text

ostatní | 11. 5. 2012 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Komunitní plánování sociálních služeb - schůzka pracovní skupiny děti, mládež a osoby ohrožené závislostmi

Pracovní skupina děti, mládež a osoby ohrožené závislostmi se sejde 18.5.2012, od 14:00 h, zasedací místnost MěÚ 2/I. celý text

ostatní | 11. 5. 2012 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Komunitní plánování sociálních služeb - schůzka pracovní skupiny lidé v krizi

Pracovní skupina lidé v krizi se sejde 5.6.2012, ve 13:00 h v Domovince. celý text

ostatní | 11. 5. 2012 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Komunitní plánování sociálních služeb - termíny schůzek pracovních skupin

Senioři a osoby se zdravotním postižením - 19.4.2012 od 14.00 h v Domě s pečovatelskou službou.
Děti a mládež a osoby ohrožené závislostmi - 20.4.2012 od 14.30 h v zasedací místnosti MěÚ, Palackého nám. 2/I.
Lidé v krizi - 26.4.2012 od 14.30 h v Domovince. celý text

ostatní | 10. 4. 2012 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Komunitní plánování sociálních služeb - anketa pro širokou veřejnost

Během měsíce dubna bude probíhat v rámci obce s rozšířenou působností Dačice anketní dotazování v souvislosti s komunitním plánováním sociálních služeb. celý text

ostatní | 3. 4. 2012 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná