Obsah

Stránka

Město Dačice úspěšně realizovalo krajskou zakázku

Město Dačice bylo zpracovatelem zakázky Udržení procesů plánování sociálních služeb na území správního obvodu ORP Dačice.

16. 7. 2013 Zobrazit více

Aktualizovaný plán sociálních a doprovodných služeb

V sekci Komunitní plán byl do Základních informací a do Dokumentů a odkazů vložen ke stažení aktuální „Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku“.

4. 4. 2013

Zastupitelstvo města Dačice schválilo komunitní plán

Realizace projektu Komunitní plánování sociálních služeb ORP Dačice je v závěrečné fázi. Jeho hlavním výstupem je komunitní plán, který obsahuje záměry na udržení, zkvalitnění a rozvoj sociálních a doprovodných služeb pro období 2013 – 2015.  V Dačicích byl plán schválen zastupitelstvem města. Bude také předložen ke schválení samosprávám ostatních zúčastněných obcí.

19. 9. 2012 Zobrazit více

Veřejnost může připomínkovat Komunitní plán sociálních služeb ORP Dačice

Dovolujeme si Vás vyzvat k připomínkování návrhu „Komunitního plánu sociálních služeb ORP Dačice". Připomínky zašlete do 12. srpna 2012 emailem na ludmila.kolarova@cpkp.cz. Vaše připomínky budou projednány.

7. 8. 2012 Zobrazit více

KPSS - Senioři a osoby se zdravotním postižením

Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním postižením se sejde na svém jednání dne 28.6.2012 od 14.00 h v Klubu důchodců v Domě s pečovatelskou službou v Dačicích.

5. 6. 2012

KPSS - Děti, mládež a osoby ohrožené závislostmi

Pracovní skupina pro Děti, mládež a osoby ohrožené závislostmi se sejde na svém jednání dne 22.6.2012 od 14.00 h v zasedací místnosti na MěÚ 2/I.

5. 6. 2012

Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS) - Lidé v krizi

Pracovní skupina se sejde na jednání dne 19. června ve 13:00 h v Domovince.

5. 6. 2012

Změna termínu jednání - Lidé v krizi

Jednání pracovní skupiny Lidé v krizi, které mělo proběhnout v úterý 5. června, bylo zrušeno. Nový termín jednání byl stanoven na 19. června ve 13:00 h.

5. 6. 2012

Komunitní plánování sociálních služeb - schůzka pracovní skupiny lidé v krizi

Pracovní skupina lidé v krizi se sejde 5.6.2012, ve 13:00 h v Domovince.

11. 5. 2012

Komunitní plánování sociálních služeb - schůzka pracovní skupiny děti, mládež a osoby ohrožené závislostmi

Pracovní skupina děti, mládež a osoby ohrožené závislostmi se sejde 18.5.2012, od 14:00 h, zasedací místnost MěÚ 2/I.

11. 5. 2012

Stránka