Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Organizační struktura

logo

registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/65.00032

Organizační struktura

Řídící skupina

Je koordinačním článkem procesu plánování rozvoje sociálních služeb, spolupracuje s pracovními skupinami, připomínkuje a schvaluje výstupy z pracovních skupin, projednává a schvaluje plnění jednotlivých aktivit procesu komunitního plánování, předkládá výsledný dokument Komunitního plánování sociálních služeb ORP Dačice zastupitelstvům jednotlivých obcí ke schválení/vzetí na vědomí.

Členové:

 • Ing. Jan Bartošek
 • Věra Janáková
 • Josef Urban
 • Ing. Karel Macků
 • Marie Čeloudová
 • Pavlína Bačovská
 • Bc. Irena Vašíčková 

Jednání řídící skupiny se účastní též koordinátoři jednotlivých pracovních skupina

 • Bc. Božena Havlová
 • Lenka Holcová
 • Bc. Hana Veselá

Pracovní skupiny

V pracovních skupinách jsou zástupci zadavatelů, uživatelů, poskytovatelů sociálních služeb a veřejnosti. Skupiny jsou otevřené, do jejich činnosti se může kdykoliv zapojit každý, kdo má o problematiku zájem. Členové pracovních skupin spolupracují na průzkumech a připravili návrhy SWOT analýz. Dále budou navrhovat opatření a aktivity k jednotlivým prioritám komunitního plánu. Na Dačicku se schází tři skupiny, zaměřené na podporu různých cílových skupin.

Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním postižením (ZP)

Cílová skupina: senioři, osoby se zdravotním postižením
Koordinátorka pracovní skupiny: Bc. Hana Veselá
Místo setkávání: Dům s pečovatelskou službou Dačice, Bratrská 221/I
Termín nejbližšího setkání: 19. dubna 2012 ve 14 hodin

 • sociální poradenství - § 37
 • osobní asistence - § 39
 • pečovatelská služba - § 40
 • odlehčovací služby - § 44
 • denní stacionáře - § 46
 • týdenní stacionáře - § 47
 • domovy pro osoby se zdravotním postižením - § 48
 • domovy pro seniory - § 49
 • domovy se zvláštním režimem - § 50
 • chráněné bydlení - § 51
 • noclehárny - § 63
 • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP - § 66
 • terapeutické komunity - § 68

SWOT analýza navržená pracovní skupinou - k nahlédnutí zde

Pracovní skupina Děti a mládež a osoby ohrožené závislostmi

Cílová skupina: děti a mládež, lidé ohrožení závislostmi (alkohol,nealkoholové drogy, 
                         výherní automaty, počítačové hry, internet atd.)
Koordinátorka pracovní skupiny: Bc. Božena Havlová
Místo setkávání: MěÚ Dačice, Palackého náměstí 2/I (zasedací místnost v přízemí)
Termín nejbližšího setkání: 20. dubna 2012 ve 14:30 h

 • sociální poradenství - § 37
 • raná péče - § 54
 • azylové domy - § 57
 • domy na půl cesty - § 58
 • kontaktní centra - § 59
 • krizová pomoc - § 60
 • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - § 62
 • sociálně aktivační služby pro rodiny s dětmi - § 65
 • terapeutické komunity - § 68
 • terénní programy - § 69

SWOT analýza navržená pracovní skupinou - k nahlédnutí zde

Pracovní skupina Lidé v krizi

Cílová skupina: osoby s mentálním postižením zbavené způsobilosti, lidé s dluhy a lidé 
                         předlužení, lidé ohrožení chudobou, finančně negramotní lidé, osoby 
                         s tělesným postižením v sociální izolaci, lidé bez přístřeší, dlouhodobě 
                         nezaměstnané osoby, lidé se závislostmi (herny, alkohol, drogy), děti 
                         a mládež se špatným soc. zázemím, lidé nezvládající jednání na 
                         úřadech a vyřizování žádostí (forma negramotnosti), lidé v akutní 
                         krizi.
Koordinátorka pracovní skupiny: Lenka Holcová
Místo setkávání: Domovinka Dačice, Antonínská 85/II (budova v areálu nemocnice)
Termín nejbližšího setkání: 26. dubna 2012 ve 14:30 hodin

 • sociální poradenství - § 37
 • telefonická krizová pomoc - § 55
 • azylové domy - § 57
 • krizová pomoc - § 60
 • nízkoprahová denní centra - § 61
 • noclehárny - § 63
 • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - § 65
 • terénní programy - § 69
 • sociální rehabilitace - § 70

SWOT analýza navržená pracovní skupinou - k nahlédnutí zde

Město

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25
3
26
4
27
3
28
5
29
4
30
3
1
5
2
4
3
4
4
4
5
3
6
5
7
4
8
5
9
3
10
5
11
4
12
3
13
4
14
8
15
4
16
3
17
2
18
2
19
3
20
3
21
5
22
3
23
4
24
3
25
3
26
5
27
5
28
6
29
4
30
4
31
3
1
3
2
3
3
3
4
4
5
3

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru