Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Základní informace

logo

registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/65.00032

Plánování rozvoje sociálních služeb města Dačice v období 2007 - 2008

V období 2007 – 2008 proběhl první proces plánování rozvoje sociálních služeb na Dačicku. Akce byla spolufinancována Evropskou unií a Jihočeským krajem v rámci Společného regionálního operačního programu – grantové schéma 3.2 na podporu sociální integrace v Jihočeském kraji. Realizátorem projektu bylo město Dačice. Během procesu byly zpracovány analýzy a byly zmapovány poskytované služby. Byla zpracována strategická část plánu s aktivitami směřujícími k rozvoji sociálních a doprovodných služeb.

Vznikly dva hlavní výstupy:

 • Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Dačice 2008
 • ke stažení zde
 • Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku - aktualizovaný 2012 - ke stažení zde   

Zapojení Dačicka do krajského plánování sociálních služeb

Město Dačice se aktivně zapojuje do plánování sociálních služeb na krajské úrovni. Dvě pracovnice MěÚ Dačice (Bc. Irena Vašíčková, Dis., Hana Čurdová, Dis.) byly členkami krajské pracovní skupiny a podílely se tak na vytvoření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje ba období 2011 – 2013.

Informace o krajském plánování a jeho výstupy jsou na www.kpjck.cz.

V rámci krajského individuálního projektu „Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“ bylo město Dačice zpracovatelem zakázky „Sběr, zpracování a analýza dat potřebných pro plánování sociálních služeb“. Město Dačice také úspěšně realizovalo zakázku „Podpora procesů plánování sociálních služeb na území správního obvodu ORP Dačice“.

Od září 2011 do srpna 2013 realizuje Jihočeský kraj další individuálního projekt „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji". V tomto projektu je město Dačice zpracovatelem zakázky „Udržení procesů plánování sociálních služeb na místní úrovni“.

Při realizaci krajských zakázek se podporuje udržení procesu plánování na Dačicku a zároveň jsou vytvářeny potřebné podklady pro plánování na krajské úrovni. 

Komunitní plánování sociálních na Dačicku v období 2011 - 2012

V období 2011 – 2012 se na Dačicku realizuje projekt Komunitní plánování sociálních služeb ORP Dačice (registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/65.00032).

Základní informace:

Projekt Komunitní plánování sociálních služeb ORP Dačice je zaměřen na udržení procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Dačice (zahrnuje 23 obcí) a na vypracování aktuálního plánu rozvoje sociálních služeb. Projekt podporuje místní partnerství zadavatelů, uživatelů
a poskytovatelů sociálních služeb a zapojuje do plánování sociálních služeb i širokou veřejnost.

Realizátorem projektu je Centrum pro komunitní práci jižní Čechy, partnerem je město Dačice. Do plánování se zapojily ostatní obce Dačicka, poskytovatelé sociálních služeb, orgány veřejné správy, organizace poskytující doprovodné služby a další subjekty. Zapojení obcí podporuje Mikroregion Dačicko.

Financování procesu je zajištěno prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, globální grant Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách.

Hlavní aktivity projektu jsou:

 • Informační kampaň a propagace
 • Vypracování metodik a základních dokumentů (základní listina, jednací řády)
 • Vyhodnocení plnění předchozího plánu
 • Veřejná setkání
 • Analýza aktuální sociální situace v regionu (sociodemografická analýza regionu, anketa pro širokou veřejnost, analýza sociálních služeb v regionu, analýza potřeb cílových skupin - zadavatelů, poskytovatelů a různých skupin uživatelů)
 • Jednání řídící skupiny
 • Jednání pracovních skupin
 • Vytvoření plánu a katalogu, distribuce
 • Schválení plánu

Výstupem z projektu bude:

Aktuální Komunitní plán sociálních služeb ORP Dačice (jeho návrh bude předložen k připomínkování veřejnosti, po zapracování připomínek bude plán předložen ke schválení/vzetí na vědomí samosprávám všech zúčastněných obcí).
Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb.

Kontakty

 • Věra Janáková, Odbor sociálních věcí MěÚ Dačice,
  tel. 384401213, email: socialni@dacice.cz
 • Mgr. Ludmila Kolářová, CpKP jižní Čechy,
  tel. 777 793 739 nebo 602 460 470, email: ludmila.kolarova@cpkp.cz

Město

Město Dačice

Krajířova 27/I, 380 13  Dačice
tel. ústředna +420 384 401 211

Telefonní seznam úřadu      

IČ: 00246476  DIČ: CZ00246476
Č.ú.: 0603143369/0800
ID datové schránky: s5ebypd

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

Řezbářské sympozium 2018

Řezbářské sympozium 2018 aneb Dačická řežba podesáté 

logo EUMěsto uspořádalo ve dnech 13. - 18. 8. 2018 již X. ročník Řezbářského sympozia, které se stalo oblíbenou součástí dačikého kulturního léta. Letošní akce byla obohacená o novinky a uskutečnila se s mezinárodní účastí. Více zde ...

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru