Navigace

Obsah

Kostka cukru na tripu letní soutěž

kosčkaNa letní sezónu vyhlásilo město Dačice soutěž, která spočívala v tom, že soutěžící zasílají fotografie kostky cukru z jakéhokoliv výletu v rámic domácího i zahraničního cestoního ruchu.

 

Chystáte se letos na dovolenou nebo výlet? Fotíte rádi? Jste soutěživý typ? V tom případě si s námi pojďte zasoutěžit.plakát

Soutěž trvá od 1. 6. do 18. 9. 2022.

Základní podmínky soutěže:

 • Zašlete na e-mailouvu adresu cest.ruch@dacice.cz fotografie kostky cukru z jakéhokoliv výletu v rámci domáchího i zahraničního cestovního ruchu
 • Heslo letní soutěže „Kostka cukru na tripu“!
 • Připojte své jméno, příjmení, e-mailovou adresu a místo odkud foto pochází
 • Ze zaslaných fotografií vylosujeme v úterý 27. 9. 2022, na Světový den cestovního ruchu, tři výherce, kteří od nás získají hodnotné ceny.
 • Na fota z vašich tripů se těší Infocentrum Dačice
 • Propagační leták ke stažení (3.14 MB)

Úplné znění pravidel Letní soutěže "Kostak cukru na tripu" (zde ke stažení pdf, 61.73 kB)

 1. Letní soutěž „Kostka cukru na tripu“ pořádá Město Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice, IČ 00246476, (dále jen „Pořadatel“).  
 2. Podmínkou účasti v soutěži je zaslání fotografie kostky cukru z jakéhokoliv výletu v rámci domácího i zahraničního cestovního ruchu a povinných údajů (jméno, příjmení a e-mailová adresa soutěžícího) na e-mailovou adresu cest.ruch@dacice.cz.
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže fotografii, která neodpovídá zadanému tématu soutěže, obsahuje prvky násilí či pornografické prvky, či je jinak v rozporu s dobrými mravy a mohla by poškodit dobré jméno pořadatele. Dále si pořadatel vyhrazuje právo vyřadit fotografii, u které byl zjištěn podvod či nedodržení jiných podmínek soutěže.
 4. Soutěžní fotografie mohou být zveřejněny na oficiální webové stránce města Dačic v záložce Letní soutěž a na sociální síti Facebook v albu fotografií s názvem letní soutěž „Kostka cukru na tripu“.
 5. Vzhledem k volnému přístupu k fotografii na internetu neodpovídá pořadatel soutěže za jejich případné stažení a užití třetími osobami.
 6. O výhercích na prvních třech místech rozhodne losování v úterý 27. 9. 2022 na Světový den cestovního ruchu. 
 7. Výherce bude o výhře informován prostřednictvím zprávy na e-mailovou adresu, kterou uvedl při zaslání soutěžní fotografie, a to nejpozději do 30. 9. 2022. V infor-mačním e‐mailu bude obsaženo sdělení místa, času a způsobu předání ceny.
 8. Výherci soutěže obdrží věcné ceny z oblasti cestování a turistiky v celkové hodnotě max. 6.000,00 Kč.
 9. Účast v soutěži je dobrovolná a zasláním fotografie na uvedenou adresu vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže.
 10. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžní ceny soudní cestou je vyloučeno. Na případné reklamace se nebere zřetel.
 11. Tato soutěž není nikterak sponzorována, spravována nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své údaje pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook.
 12. Soutěž organizačně po celou dobu jejího trvání zajišťuje odbor kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Dačice.
 13. Zasláním fotografie s osobními údaji vyjadřuje účastník soutěže souhlas s jejich zpraco-váním tj. jméno, příjmení a e-mailovou adresu a se zveřejněním jména a příjmení v Dačickém zpravodaji a na webu www.dacice.cz popřípadě Facebooku. Další informace ke zpracování osobních údajů jsou k dispozici na www.dacice.cz/mestsky-urad/gdpr/.
 14. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek soutěže.