Navigace

Obsah

Letní soutěž DEJ RAZÍTKO A POŠLI plakát

Chystáte se letos objevovat krásy České republiky? Navštěvujete hrady, zámky, rozhledy, infocentra? Sbíráte razítka? Jste soutěživý typ? Posíláte rádi klasické pohlednice? V tom případě si s námi pojďte zasoutěžit.

Soutěž trvá od 1. 6. do 17. 9. 2021. Letos půjde již o třetí ročník soutěže.

Základní podmínky soutěže:

 • Zašlete na adresu našeho infocentra (Infocentrum Dačice, Palackého náměstí 1, 380 13 Dačice) pohled z výletu nebo dovolené z kteréhokoliv místa v ČR.
 • Na pohled otiskněte tzv. turistické nebo sběratelské razítko!
 • Připojte své jméno, příjmení a e-mailovou adresu.
 • Ze zaslaných pohledů vylosujeme a zveřejníme v pondělí 27. 9. 2021 na Světový den cestovního ruchu tři výherce, kteří od nás získají hodnotné ceny.
 • Na pozdravy z vašich dovolených se těší Infocentrum Dačice.

 

Úplné znění pravidel soutěže:  

 1. Letní soutěž „Dej razítko a pošli“ pořádá Město Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice, IČ 00246476, (dále jen „Pořadatel“).
 2. Úkolem soutěžících je zaslat na adresu Infocentra Dačice pohled z výletu nebo z do-volené z kteréhokoliv místa v České republice, přičemž pohled musí být opatřen turistickým/sběratelským razítkem, které lze získat na hradech, zámcích, infocentrech, muzeích, rozhlednách, v ZOO apod.
 3. Podmínkou účasti je zaslání pohledu s turistickým/sběratelským razítkem a povinných údajů (jméno, příjmení a e-mailová adresa soutěžícího) na adresu Infocentrum Dači-ce, Palackého nám. 1/I, 380 13  DAČICE.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže pohled, který neodpovídá zadanému tématu soutěže, obsahuje prvky násilí či pornografické prvky, či je jinak v rozporu s dobrými mravy a mohl by poškodit dobré jméno pořadatele. Dále si pořadatel vyhrazuje právo vyřadit pohled, u kterého byl zjištěn podvod či nedodržení jiných podmínek soutěže.
 5. Fotografie soutěžních pohledů mohou být zveřejněny na oficiální webové stránce města Dačic v záložce Letní soutěž a na sociální síti Facebook v albu fotografií s náz-vem letní soutěž „Dej razítko a pošli“.
 6. Vzhledem k volnému přístupu k fotografii na internetu neodpovídá pořadatel soutěže za jejich případné stažení a užití třetími osobami.
 7. O výhercích na prvních třech místech rozhodne losování v pondělí 27. 9. 2021 na Světový den cestovního ruchu. 
 8. Výherce bude o výhře informován prostřednictvím zprávy na e-mailovou adresu, kterou uvedl při zaslání soutěžního pohledu, a to nejpozději do 30. 9. 2021. V infor-mačním e‐mailu bude obsaženo sdělení místa, času a způsobu předání ceny.
 9. Účast v soutěži je dobrovolná a zasláním pohledu na uvedenou adresu vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže.
 10. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžní ceny soudní cestou je vyloučeno. Na případné reklamace se nebere zřetel.
 11. Tato soutěž není nikterak sponzorována, spravována nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořa-dateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook.
 12. Výherci soutěže obdrží věcné ceny z oblasti cestování a turistiky v celkové hodnotě max. 6.000 Kč.
 13. Soutěž organizačně po celou dobu jejího trvání zajišťuje odbor kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Dačice.
 14. Zasláním pohledu s osobními údaji vyjadřuje účastník soutěže souhlas s jejich zpraco-váním tj. jméno, příjmení a e-mailovou adresu a se zveřejněním jména a příjmení v Dačickém zpravodaji a na webu www.dacice.cz popřípadě Facebooku. Další informace ke zpracování osobních údajů jsou k dispozici zde.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek soutěže.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V roce 2019, kdy jsme pro vás připravili „Letní soutěž s první kostkou cukru“, jste nám poslali skvělých 134 pohlednic. Už nyní se těšíme na vaše letošní pozdravy a přejeme všem krásné a pohodové léto.

V roce 2020 k nám dorazilo nádherných 105 pohledů a soutěž nesla název Pošli pozdrav z íčka.

Vaše Infocentrum Dačice