Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Letní soutěž

Letní soutěž DEJ RAZÍTKO A POŠLI plakát

Chystáte se letos objevovat krásy České republiky? Navštěvujete hrady, zámky, rozhledy, infocentra? Sbíráte razítka? Jste soutěživý typ? Posíláte rádi klasické pohlednice? V tom případě si s námi pojďte zasoutěžit.

Soutěž trvá od 1. 6. do 17. 9. 2021. Letos půjde již o třetí ročník soutěže.

Základní podmínky soutěže:

 • Zašlete na adresu našeho infocentra (Infocentrum Dačice, Palackého náměstí 1, 380 13 Dačice) pohled z výletu nebo dovolené z kteréhokoliv místa v ČR.
 • Na pohled otiskněte tzv. turistické nebo sběratelské razítko!
 • Připojte své jméno, příjmení a e-mailovou adresu.
 • Ze zaslaných pohledů vylosujeme a zveřejníme v pondělí 27. 9. 2021 na Světový den cestovního ruchu tři výherce, kteří od nás získají hodnotné ceny.
 • Na pozdravy z vašich dovolených se těší Infocentrum Dačice.

Úplné znění pravidel soutěže:  

 1. Letní soutěž „Dej razítko a pošli“ pořádá Město Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice, IČ 00246476, (dále jen „Pořadatel“).
 2. Úkolem soutěžících je zaslat na adresu Infocentra Dačice pohled z výletu nebo z do-volené z kteréhokoliv místa v České republice, přičemž pohled musí být opatřen turistickým/sběratelským razítkem, které lze získat na hradech, zámcích, infocentrech, muzeích, rozhlednách, v ZOO apod.
 3. Podmínkou účasti je zaslání pohledu s turistickým/sběratelským razítkem a povinných údajů (jméno, příjmení a e-mailová adresa soutěžícího) na adresu Infocentrum Dači-ce, Palackého nám. 1/I, 380 13  DAČICE.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže pohled, který neodpovídá zadanému tématu soutěže, obsahuje prvky násilí či pornografické prvky, či je jinak v rozporu s dobrými mravy a mohl by poškodit dobré jméno pořadatele. Dále si pořadatel vyhrazuje právo vyřadit pohled, u kterého byl zjištěn podvod či nedodržení jiných podmínek soutěže.
 5. Fotografie soutěžních pohledů mohou být zveřejněny na oficiální webové stránce města Dačic v záložce Letní soutěž a na sociální síti Facebook v albu fotografií s náz-vem letní soutěž „Dej razítko a pošli“.
 6. Vzhledem k volnému přístupu k fotografii na internetu neodpovídá pořadatel soutěže za jejich případné stažení a užití třetími osobami.
 7. O výhercích na prvních třech místech rozhodne losování v pondělí 27. 9. 2021 na Světový den cestovního ruchu. 
 8. Výherce bude o výhře informován prostřednictvím zprávy na e-mailovou adresu, kterou uvedl při zaslání soutěžního pohledu, a to nejpozději do 30. 9. 2021. V infor-mačním e‐mailu bude obsaženo sdělení místa, času a způsobu předání ceny.
 9. Účast v soutěži je dobrovolná a zasláním pohledu na uvedenou adresu vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže.
 10. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžní ceny soudní cestou je vyloučeno. Na případné reklamace se nebere zřetel.
 11. Tato soutěž není nikterak sponzorována, spravována nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořa-dateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook.
 12. Výherci soutěže obdrží věcné ceny z oblasti cestování a turistiky v celkové hodnotě max. 6.000 Kč.
 13. Soutěž organizačně po celou dobu jejího trvání zajišťuje odbor kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Dačice.
 14. Zasláním pohledu s osobními údaji vyjadřuje účastník soutěže souhlas s jejich zpraco-váním tj. jméno, příjmení a e-mailovou adresu a se zveřejněním jména a příjmení v Dačickém zpravodaji a na webu www.dacice.cz popřípadě Facebooku. Další informace ke zpracování osobních údajů jsou k dispozici zde.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek soutěže.

V roce 2019, kdy jsme pro vás připravili „Letní soutěž s první kostkou cukru“, jste nám poslali skvělých 134 pohlednic. Už nyní se těšíme na vaše letošní pozdravy a přejeme všem krásné a pohodové léto.

V roce 2020 k nám dorazilo nádherných 105 pohledů a soutěž nesla název Pošli pozdrav z íčka.

Vaše Infocentrum Dačice  

Město

Město Dačice

Krajířova 27/I, 380 13  Dačice
tel. ústředna +420 384 401 211

Telefonní seznam úřadu      

IČ: 00246476  DIČ: CZ00246476
Č.ú.: 0603143369/0800
ID datové schránky: s5ebypd

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28
5
29
6
30
6
1
6
2
6
3
8
4
8
5
7
6
5
7
7
8
8
9
7
10
6
11
6
12
4
13
5
14
5
15
6
16
7
17
4
18
5
19
4
20
4
21
4
22
3
23
1
24 25
26 27
1
28
1
29 30 31 1
2

Řezbářské sympozium 2018

Řezbářské sympozium 2018 aneb Dačická řežba podesáté 

logo EUMěsto uspořádalo ve dnech 13. - 18. 8. 2018 již X. ročník Řezbářského sympozia, které se stalo oblíbenou součástí dačikého kulturního léta. Letošní akce byla obohacená o novinky a uskutečnila se s mezinárodní účastí. Více zde ...

mobilní rozhlas

Plánovač tras

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru