Navigace

Obsah

soutěžLetní soutěž POŠLI POHLED Z ÍČKA

Momentální pandemická situace znemožňuje mnoha lidem strávit obvyklou dovolenou v zahraničí. Naštěstí se nám už ale otevřela možnost rozjet se za poznáním a za krásami českých a moravských zemí a my doufáme, že léto bude krásné a všichni si ho ve zdraví a pohodě užijeme.

Abychom i my trochu podpořili domácí cestovní ruch a své kolegy na turistických informačních centrech napříč republikou, máme tady pro vás letošní letní soutěž.

Navštěvujete při svých cestách infocentra, posíláte rádi klasické pohlednice a baví vás soutěžit? V tom případě nám POŠLETE POHLED Z ÍČKA. 

Podmínkou soutěže je zaslání pohledu na naši adresu z jakéhokoliv místa v České republice. Na pohled musíte otisknout tzv. turistické nebo sběratelské razítko (je k dispozici v drtivé většině infocenter) a připojit své jméno, příjmení a e-mailovou adresu, abychom vás mohli v případě výhry kontaktovat.

Ze zaslaných pohledů vylosujeme a zveřejníme v neděli 27. 9. 2020, na Světový den cestovního ruchu, tři výherce, kteří od nás získají hodnotné ceny.

Pohledy zasílejte od 1. 6. do 15. 9. 2020 na adresu: Infocentrum Dačice, Palackého náměstí 1, 380 13 Dačice.

Úplné znění pravidel soutěže:  

 1. Soutěž „Pošli pohled z íčka“ pořádá Město Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice, IČ 00246476, (dále jen „Pořadatel“)
 2. Soutěž je vyhlášena na období od 1. 6. 2020 do 15. 9. 2020.
 3. Úkolem soutěžících je zaslat na adresu Infocentra Dačice pohled z výletu nebo z do-volené z kteréhokoliv místa v České republice, přičemž pohled musí být opatřen turistickým/sběratelským razítkem z jakéhokoliv infocentra v ČR.
 4. Podmínkou účasti je zaslání pohledu s turistickým/sběratelským razítkem a povinných údajů (jméno, příjmení a e-mailová adresa soutěžícího) na adresu Infocentrum Dači-ce, Palackého nám. 1/I, 380 13  DAČICE.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže pohled, který neodpovídá zadanému tématu soutěže, obsahuje prvky násilí či pornografické prvky, či je jinak v rozporu s dobrými mravy, mohl by poškodit dobré jméno pořadatele. Dále si pořadatel vyhrazuje právo vyřadit pohled, u kterého byl zjištěn podvod či nedodržení jiných podmínek soutěže.
 6. Fotografie soutěžních pohledů mohou být zveřejněny na oficiální webové stránce města Dačic v záložce soutěže a na sociální síti Facebook v albu fotografií s názvem „Pošli pohled z íčka“.
 7. Vzhledem k volnému přístupu k fotografii na internetu neodpovídá pořadatel soutěže za jejich případné stažení a užití třetími osobami.
 8. O výhercích na prvních třech místech rozhodne losování v pátek 25. 9. 2020. Výsledek losování bude zveřejněn v neděli 27. 9. 2020 na Světový den cestovního ruchu.  
 9. Výherce bude o výhře informován prostřednictvím zprávy na e-mailovou adresu, kterou uvedl při zaslání soutěžního pohledu, a to nejpozději do 30. 9. 2020. V infor-mačním e‐mailu bude obsaženo sdělení místa, času a způsobu předání ceny.
 10. Účast v soutěži je dobrovolná a zasláním pohledu na uvedenou adresu vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže.
 11. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžní ceny soudní cestou je vyloučeno. Na případné reklamace se nebere zřetel.
 12. Tato soutěž není nikterak sponzorována, spravována nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořa-dateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook.
 13. Výherci soutěže obdrží věcné ceny z oblasti cestování a turistiky v celkové hodnotě max. 6.000,00 Kč.
 14. Soutěž organizačně po celou dobu jejího trvání zajišťuje odbor kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Dačice.
 15. Zasláním pohledu s osobními údaji vyjadřuje účastník soutěže souhlas s jejich zpraco-váním tj. jméno, příjmení a e-mailovou adresu a se zveřejněním jména a příjmení v Dačickém zpravodaji a na webu www.dacice.cz popřípadě Facebooku. Další informace ke zpracování vašich osobních údajů naleznete na www.dacice.cz/mestsky-urad/gdpr/
 16. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek soutěže.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V roce 2019, kdy jsme pro vás připravili „Letní soutěž s první kostkou cukru“, jste nám poslali skvělých 134 pohlednic. Už nyní se těšíme na vaše letošní pozdravy a přejeme všem krásné a pohodové léto.

Vaše Infocentrum Dačice