Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Cechy a řemesla

Díl. VI. Cechy a řemeslná výroba v Dačicích

Už za Krajířů z Krajku byly Dačice městem s rozvinutým hospodářstvím. Konaly se trhy, kvetl obchod. O existenci řemesel v Dačicích dávno před 15.st. tudíž nelze pochybovat, ačkoliv první písemná zpráva pochází až z r. 1489. Týkala se řezníků, nejstaršího a tradičně bohatého cechu.

Pečetidlo dačických cechůKromě potravinářských řemesel, byla hojně rozšířená řemesla zabývající se výrobou ošacení a obutí. K nejčastějším patřili tkalci, soukeníci, ševci, barvíři, kožešníci a koželuhové. Zajímavé pro nás v dnešní době je jistě skutečnost, že cechovní artikule neobsahovaly jen body týkající se ceny, kvality, způsobu výroby a cechovních poplatků, ale pravidla kladla požadavky také na náboženství , mravní bezúhonnost, manželský původ soukeníků i jejich žen, rodinné poměry apod. Když byly všechny požadavky splněny, chránily pak cechy své mistry a tovaryše před nežádoucí konkurencí, hlídaly si místní trhy a členové si byli vzájemně nápomocni  v nejrůznějších situacích.

Nejvýznamnějším, i když ne nejbohatším, cechem v Dačicích byli soukeníci. Řídili se cechovními privilegii z r. 1592. Dominující osobností mezi výrobci sukna byl bezesporu Matěj Jiří Kapeta, který se vypracoval na bohatého obchodníka a dokázal dačickým soukeníkům zajistit odbyt na trzích v Praze, Linci i ve Vídni. Cech používal soukenickou valchu na Dyji jižně od města, ze které platil vrchnosti poplatek. Záznamy dokládají i řadu problémů, které museli místní soukeníci řešit. Byly to hlavně neshody místním valchářem, který nerozuměl své práci, kazil jim dílo a vrchnost ho přesto nechtěla odvolat. Po smrti M. J. Kapety přišly také problémy s odbytem sukna a navíc se soukeníci potýkali s nedostatkem kvalitní vlny.  Přesto si svou sílu udrželi i po celé 18. st., a to především díky konjukturám v období válečných tažení, kdy Dačičtí dodávali sukna na výrobu vojenských uniforem široko daleko. Éra soukeníků skončila pomalu během 1. poloviny 19. st., kdy je nezadržitelně nahrazovala tovární výroba.

Další známé cechovní artikule patří dačickým kožešníkům, bednářům, kovářům, punčochářům, ševcům … V archivech existují zápisy o nejrůznějších neshodách a hádkách mezi nimi. Například v r. 1576 byla řešena věc dačických koželuhů, kteří prodávali kůže mimo město a tím poškozovali místní ševce, v roce 1581 vedli sousedský spor o vylévání louhu na cestu koželuh Ondřej a mydlář Jakub.

V 1. polovině 18. st. začal do pravidel cechovní výroby zasahovat stále více stát. V r. 1731 byl vydán tzv. Generální cechovní patent, který cechovní zřízení sice nezrušil, ale přecejen pravomoci cechů značně zmenšil a rozhodující slovo získaly úřady.

Matěj Jiří KapetaMatěj Jiří Kapetanarodil se v Dačicích patrně v r. 1598 v soukenické rodině italského původu.  Ze soukenického mistra se vypracoval na post nejbohatšího měšťana s mimořádným podnikatelským nadáním. Byl finančně tak dobře zajištěný, že půjčoval peníze vrchnosti, městské správě i správě panství. Jako movitý měšťan stál několikrát v čele města jako primátor a tento úřad mu byl poté vyhrazen doživotně. Jeho dům na náměstí (čp. 62) s velkou zahradou byl střediskem obchodu, ale byla zde i soukenická dílna a sklady. Za svého dlouhého života (1672) byl Kapeta významným podporovatelem katolické víry a místního farního kostela sv. Vavřince, kde také nalezl poslední odpočinek. Podporoval městský špitál s kostelem sv. Anny a má největší zásluhy na tom, že ve městě stojí františkánský klášter, dnes obývaný řádem bosých karmelitek.

Malý kvíz na závěr:

Všichni si jistě umíme představit, co vyráběl hrnčíř, kloboučník, koželuh, mečíř, mydlář, nožíř, provazník nebo řemenář. Je ale řada profesí, které už v dnešní moderní době vymizely. V následujícím kvízu si můžete ověřit své znalosti a tipnout si, čím se zabývali další řemeslníci.

1. Krumpléř

a) vyráběl kroupy z ječného nebo pšeničného zrna
b) vyšíval oděvy a jejich součásti zlatem, stříbrem, perlami a drahokamy
c) připravoval dřevěné uhlí pro tavbu železných rud v pecích

2. Pasíř

a) zhotovoval ozdobné pásy na nošení mečů, později i jako ozdobu pro muže a ženy
b) vyráběl pasti na myši
c) vařil a pasíroval kaše z luštěnin

3. Jirchář

a) věnoval se výrobě krajek a zdobených těžkých závěsů do oken
b) vydělával kůže pomocí roztoku kamence, říkalo se mu také bělokožešník
c) vyráběl zdobené jílce mečů

4. Mezuláník

a) prodával mastičky a léky
b) zpracovával měď a zinek
c) vyráběl silné plátno ze lnu a konopí

5. Platnéř

a) šil košile z jemného plátna
b) záplatoval staré šatstvo
c) vyráběl brnění z plátů tepaného plechu

6. Iluminátor

a) vyráběl pergamen
b) maloval iniciály a drobné ilustrace do ručně psaných knih
c) byl příslušníkem tajného bratrstva

Správné odpovědi: 1b, 2a, 3b, 4c, 5c, 6b

Město

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25
3
26
4
27
3
28
5
29
4
30
3
1
5
2
4
3
4
4
4
5
3
6
5
7
4
8
5
9
3
10
5
11
4
12
3
13
4
14
8
15
4
16
3
17
2
18
2
19
3
20
3
21
5
22
3
23
4
24
3
25
3
26
5
27
5
28
6
29
4
30
4
31
3
1
3
2
3
3
3
4
4
5
3

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru