Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Probíhá úprava webových stránek.

Počet obyvatel

Díl IX. – vývoj počtu obyvatel města v průběhu staletí

K 31.12.2012 měly Dačice 7.688 obyvatel. V samotném městě bez místních částí pak bylo evidováno 5.945 lidí. Čísla o počtu občanů toho kterého místa umožňují získat poměrně dobrou představu o tom, jak silné postavení ve svém okolí a regionu si města získala a jak vhodným a dobrým místem k bydlení se stala pro své občany. Následující údaje jsou vybrány z knihy Dějiny Dačic, ve které její autoři nezapomněli ani na tyto zajímavé údaje.

 • 17. století:
  Podle údajů městské domovní knihy bylo v r. 1626 v Dačicích zapsáno celkem 174 domácností. Mezi měšťany a řemeslníky bydleli ve městě také příslušníci nižší šlechty. Měšťané byli uváděni většinou již s příjmením, mnozí řemeslníci měli za svým jménem jen označení svého řemesla, které se později často stávalo příjmením. Dačice byly v této době zcela české, pokud se zde vyskytovalo několik německých jmen, byla již v počeštěné podobě. V období třicetileté války utrpěly Dačice velké materiální ztráty, což se podepsalo i na počtu obyvatel a domů, kterých je v r. 1648 uváděno 145 obydlených a 31 pustých. Následujících přibližně 100 let město sužovaly požáry, v okolí byla často neúroda spojená s bídou a hladem, v roce 1680 zažily navíc Dačice velkou morovou epidemii. O velkém nárůstu obyvatel v té době nelze uvažovat.  Přesto bylo jasné, že Dačice jsou silné město s dobrou městskou správou a s velkým potenciálem zejména řemesel.
 • 18. století:
  V r. 1794 uvádí záznamy v domovní knize, že město má 258 domů, 336 rodin a 1.575 obyvatel.
 • 19. století:
  V r. 1843 měly Dačice, které se dělily na vnitřní město a Hradecké, Antonínské a Stráňské předměstí, 2.090 obyvatel, z toho 994 mužů a 1.096 žen, počítaje v to i osadu Bedřichov. Obyvatelé bydleli ve 370 domech a tvořili 500 domácností. Z nich se živilo 132 zemědělstvím,  131 živnostmi, 64 oběma uvedenými možnostmi, 22 různými ručními pracemi a 151 bylo odkázáno na nádenickou práci.
 • Dačice zůstaly i v období 2. pol. 19. st. městem drobných živnostníků, řemeslník a majitelů polností bez velkého rozvoje průmyslu. Záznam z r. 1857 hovoří celkem o 365 domech a 2.249 obyvatelích převážně katolického vyznání a české národnosti. Ačkoliv město žilo na sklonku století páry bohatým společenským a kulturním životem, vznikalo množství spolků a lidé byli velice aktivní, jejich počet rostl jen pomalu.
 • 20. století:
  V r. 1900 měly Dačice 2.796 obyvatel, v roce 1910 to bylo 2.850 lidí, o deset let později je jich uváděno 2.674, v roce 1930 hovoří evidence o 2.574 lidech a v roce 1940 o 3.200. Rok 1950 končí záznamem 3.001 a rok 1960 číslem 3.354 občanů. O rok později proběhlo sčítání lidu, které skončilo s výsledkem 3.479 obyvatel, 696 domů a 1.025 bytů.
 • Nově rostoucí panelové domy nabídly domov stovkám dačických obyvatelOd 60. let zažívaly Dačice poměrně prudký rozvoj průmyslových podniků a s ním spojené výstavby bytových a rodinných domů. V roce 1963 začala stavba panelových domů v Jiráskově ulici, 70. léta byla dobou budování rodinných domů na Červeném vrchu a v lokalitě Za Lávkami, do Dačic přicházeli za prací a bydlením lidé z blízkého okolí i vzdálenějších míst.
 • Takže několik údajů o počtu obyvatel na závěr: 1970 – 4.505 obyvatel, 1980 – 5.897 lidí žilo přímo v Dačicích (s místními částmi to bylo celkem 7.443), 1991 – 6.343 Dačice (s místními částmi 7.998), 1994 – 6.328 Dačice (s místními částmi 8.054), 2000 – 6.224 (s místními částmi 7.961), 2005 – 6.130 (s místními částmi 7.905) a rok 2010 – 5.966 (s místními částmi 7.737).

Město

Město Dačice

Krajířova 27/I, 380 13  Dačice
tel. ústředna +420 384 401 211

Telefonní seznam úřadu      

IČ: 00246476  DIČ: CZ00246476
Č.ú.: 0603143369/0800
ID datové schránky: s5ebypd

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
5
31
5
1
4
2
7
3
7
4
5
5
5
6
6
7
7
8
5
9
6
10
9
11
7
12
7
13
7
14
8
15
9
16
10
17
10
18
11
19
6
20
7
21
7
22
6
23
9
24
9
25
6
26
6
27
8
28
6
29
6
30
6
1
7
2
6

Řezbářské sympozium 2018

Řezbářské sympozium 2018 aneb Dačická řežba podesáté 

logo EUMěsto uspořádalo ve dnech 13. - 18. 8. 2018 již X. ročník Řezbářského sympozia, které se stalo oblíbenou součástí dačikého kulturního léta. Letošní akce byla obohacená o novinky a uskutečnila se s mezinárodní účastí. Více zde ...

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru