Navigace

Obsah

III. ročník soutěže o Rozkvetlé Dačice - 1.6. - 31.8. 2014

květinová výzdoPo kladném přijetí prvních dvou ročníků, vyhlásila Rada města Dačice třetí ročník soutěže, jejímž cílem je podpořit zájem veřejnosti na zkrášlování města a motivovat občany k tvorbě a ochraně životního prostředí

Předmětem soutěže je květinová výzdoba oken, balkónů, lodžií, teras, průčelí, okolí domů či předzahrádek v těchto kategoriích:
 

 1. rozkvetlé okno/balkon v rodinných domech    
 2. rozkvetlé okno/balkon v bytových domech    Přihláška do soutěže - ke stažení
 3. úprava předzahrádky/okolí domu
   

Ohlédnutí za soutěžním rokem 2012               Ohlédnutí za soutěžním rokem 2013

2014 - aktuálně soutěží:


květinová výzdoba
Pravidla soutěže:

 1. Soutěžit můžou občané Dačic a místních částí Bílkov, Borek, Dolní Němčice, Hostkovice, Hradišťko, Chlumec, Lipolec, Malý Pěčín, Prostřední Vydří, Toužín a Velký Pěčín
 2. Do soutěže je možné přihlásit jakékoliv okno bytového nebo rodinného domu, balkon, předzahrádku nebo okolí domu, které jsou viditelné z veřejně přístupné komunikace nebo jiného veřejného prostranství
 3. Stanovená kritéria hodnocení: a) estetické hledisko, b) kompoziční uspořádání – barevnost, c) originalita – nápaditost
 4. Vyhodnocení soutěže provede komise ve složení: Vlastimil Štěpán – starosta města, Iva Kolářová – Zahradnictví v Kaštanech, s.r.o., Naděžda Mastná – vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu, Marcela Chvátalová – koordinátora projektu Zdravé město, Zuzana Hrabová – pracovnice TS Dačice s.r.o – údržba zeleně, Stanislav Tobolka – odbor životního prostředí, Václava Zamazalová – výtvarný obor ZUŠ Dačice
 5. Soutěžící doručí vyplněnou přihlášku na adresu: Odbor kultury a cestovního ruchu, MěÚ Dačice, Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice, nebo elektronicky na kontakt: kultura@dacice.cz.
 6. Přihlášky jsou k dispozici v čísle 06/2014 Dačického zpravodaje nebo na Infocentru Dačice, případně ke stažení v elektronické podobě na webových stránkách města www.dacice.cz.
 7. V průběhu soutěže se může každý přihlášený účastník prezentovat maximálně třemi fotografiemi soutěžní květinové výzdoby, fotografie musí být opatřeny jménem soutěžícího, adresou, e-mailovou adresou či telefonem a doručeny elektronicky na adresu kultura@dacice.cz nebo ve fyzické podobě na Infocentrum Dačice, Palackého nám. 1/I (nevyžádané fotografie nebudou vráceny).
 8. Všechny doručené fotografie budou vystaveny na webových stránkách města, fotografie musí být pořízeny v roce 2014.
 9. Komise vyhlásí v každé kategorii první tři místa. Vyhlášení získají poukázky na nákup zahradnického zboží a potřeb v hodnotě: 1. místo 1.500 Kč, 2. místo 1.000 Kč, 3. místo 500 Kč.
 10. Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční v prostorách Městského úřadu Dačice

 

Občanům, kteří nemají možnost květinovou výzdobu zdokumentovat a pořídit fotografie sami, po předešlé domluvě na tel. čísle 384 401 275 nebo 384 401 244 (odbor kultury a cestovního ruchu) přijdeme rozkvetlé okno, balkon či předzahrádku nafotit.