Navigace

Obsah

Rfoto z roku 2016ozkvetlé Dačice 2017

Město Dačice vyhlašuje VI. ročník soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu oken, balkónů, teras, lodžií, předzahrádek či okolí domu.

Trvání soutěže: 1. 6. – 31. 8. 2017 
(přihlášku do soutěže je možné zaslat kdykoliv v tomto termínu) 

Soutěžíme v kategoriích:

 1. Rozkvetlé okno/balkón v rodinných domech
 2. Rozkvetlé okno/balkón v bytových domech  
 3. Úprava předzahrádky/okolí domu

  Ukázky předchozích ročníků:    2012             2013            2014          2015       2016

 

Ke stažení:      Přihláška do soutěže           Letos soutěží - galerie přihlášených

Pravidla soutěže: (ke stažení v pdf)

 1. Soutěžit můžou občané Dačic a místních částí Bílkov, Borek, Dolní Němčice, Hostkovice, Hradišťko, Chlumec, Lipolec, Malý Pěčín, Prostřední Vydří, Toužín
  a Velký Pěčín

 2. Do soutěže je možné přihlásit jakékoliv okno bytového nebo rodinného domu, balkon, předzahrádku nebo okolí domu, které jsou viditelné z veřejně přístupné komunikace nebo jiného veřejného prostranství

 3. Stanovená kritéria hodnocení: a) estetické hledisko, b) kompoziční uspořádání – barevnost, c) originalita – nápaditost

 4. Vyhodnocení soutěže provede komise ve složení: Karel Macků – starosta města, Iva Kolářová – Zahradnictví v Kaštanech, s.r.o., Naděžda Mastná – vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu, Zuzana Hrabová – pracovnice TS Dačice s.r.o – údržba zeleně, Stanislav Tobolka – odbor životního prostředí, Václava Zamazalová – výtvarný obor ZUŠ Dačice, Ilona Brabencová - Zdravé město Dačice

 5. Soutěžící doručí vyplněnou přihlášku na adresu: Odbor kultury a cestovního ruchu, MěÚ Dačice, Palackého nám. 1/I, 380 13Dačice, nebo ji zašlou elektronicky na kontakt: kultura@dacice.cz.

 6. Přihlášky jsou k dispozici v čísle 06/2017 Dačického zpravodaje nebo na Infocentru Dačice, případně ke stažení v elektronické podobě na webových stránkách města www.dacice.cz.

 7. V průběhu soutěže se může každý přihlášený účastník prezentovat maximálně třemi fotografiemi soutěžní květinové výzdoby, fotografie musí být opatřeny jménem soutěžícího, adresou, e-mailovou adresou či telefonem a doručeny elektronicky na adresu kultura@dacice.cz nebo ve fyzické podobě na Infocentrum Dačice, Palackého nám. 1/I (nevyžádané fotografie nebudou vráceny).

 8. Všechny doručené fotografie budou vystaveny na webových stránkách města, fotografie musí být pořízeny v roce 2017.

 9. Komise vyhlásí v každé kategorii tři místa. Vyhlášení získají poukázky na nákup zahradnického zboží a potřeb: 1. místo 1.500 Kč, 2. místo 1.000 Kč, 3. místo 500 Kč.

 10. Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční nejpozději do 30.9.2017 v prostorách Městského úřadu Dačice

Občanům, kteří nemají možnost květinovou výzdobu zdokumentovat a pořídit fotografie sami, po předešlé domluvě na tel. čísle 384 401 275 nebo 384 401 244 (odbor kultury a cestovního ruchu) přijdeme rozkvetlé okno, balkon či předzahrádku nafotit.