Navigace

Obsah

Městský dechový orchestr ZUŠ Dačice

Kontakty:

Miroslav Reisner - +420 777 848 768, ryzner.1@tiscali.cz - management

Milan Kubek - +420 606 601 646, milan.kubek@seznam.cz - dirigent

ZUŠ Dačice - +420 384 420 276, info@zusdacice.cz - zřizovatel

Webové stránky - www.mdodacice.cz

MDO Dačice

Trochu historie:

 • Počátky tohoto orchestru sahají do roku 1964, kdy jej založil při tehdejší Lidové škole umění její ředitel Bohumír Růžička.
 • V roce 1971 orchestr svoji činnost ukončil.
 • Obnoven byl v roce 1976 a v jeho čele tehdy stáli pánové Zdeněk Míchal a Milan Kubek.
 • V letech 1987 - 1996 řídil orchestr pan Ivan Fišer a po něm taktovku převzal opět Milan Kubek.
   

Co hrajeme:

Orchestr má ve svém repertoáru skladby koncertní, transkripce, hudbu taneční ale i tradiční lidovku. Do svého programu vždy zařazuje skladby domácích dačických autorů Vladimíra FukyRudolfa Urbance. V orchestru účinkuje na 50 mladých hudebníků. Jádro tvoří současní žáci ZUŠ, s nimiž si rádi zahrají i žáci bývalí.

Naše úspěchy:

MDO ZUŠ Dačice se zúčastňuje soutěží a přehlídek – z jeho největších úspěchů bylo dosažení 8. místa na Německém poháru v Alsfeldu v r. 1991 a 3. místa v národním kole soutěže ZUŠ v Kolíně v r. 1998.

Kde vystupujeme:

 • Orchestr vystupuje pravidelně v blízkém i širokém regionu České republiky, ale často i v zahraničí - v Polsku, Jugoslávii, Rakousku, Německu, Švýcarsku a Francii.
 • Účastní se vedle řady příležitostných vystoupení i významných festivalů ve Vimperku, Štětí a Zlíně a každé dva roky jako spolupořádající také festivalu v Dačicích Slavnosti orchestrů - Fest Band.
 • Absolvoval řadu společných koncertů s rakouskými orchestry Musik Verein Aigen a Blasmusik Thaya.
 • V přeshraniční spolupráci se stýká s rakouskou Musik Kapelle Langau.
 • Pravidelná je také jeho spolupráce s orchestry z partnerských měst ze zahraniční – švýcarského Urtenen-Schönbühl a rakouského Gross-Siegharts.
 • Značný počet svých vystoupení domácích i zahraničních absolvuje úspěšně také s dačickými mažoretkami Domu dětí a mládeže.

V součastné době řídí orchestr Milan Kubek a jako druhý dirigent Stanislav Kamínek. Samosprávu a organizační vedení orchestru řídí zvolený předseda Miroslav Reisner.

MDO Dačice pochodující