Navigace

Obsah

Občanské sdružení Vnorovice pro rozvoj regionu

Občanské sdružení Vnorovice pro rozvoj regionu, Vnorovice 21, 380 01 Dačice
e-mail: mail@vnorovice.cz
web: www.vnorovice.cz  
tel. 777 600 033 

Občanské sdružení Vnorovice pro rozvoj regionu (dále jen: OSV) je dobrovolné sdružení osob, které spojuje aktivní zájem o rozvoj regionu Dačicko, zejména rozvoj turistiky
v oblasti, který by znamenal i zlepšení zaměstnanosti a tím celkové životní úrovně obyvatel. OSV se chce také významně podílet na širším a odborném vzdělávání občanů, a to s celorepublikovou působností – pořádáním školení, seminářů atd. a spoluprací
s obdobně zaměřenými organizacemi, veřejnými i soukromými subjekty.

Úzkou spoluprací též s místní samosprávou i veřejnou státní správou chce přispět
k šíření vzdělanosti, kultury a osvěty.