Navigace

Obsah

Sbor dobrovolných hasičů Bílkov

Sbor dobrovolných hasičů v Bílkově čítá k 1.1.2010 34 členů, z nichž 9 mužů tvoří zásahovou jednotku JPO IV (jednotku pož. ochrany pátého stupně). Jsou to proškolení dobrovolníci, kteří jsou schopni kvalifikovaně zasahovat při událostech vyžadujících zásah profesionální jednotky hasičů (při ohrožení zdraví i majetku).

Hasiči v Bílkově mají již dlouholetou tradici a kromě samotné požární činnosti se věnují údržbě veřejných prostranství a ve velké míře také rozvoji kultury v obci.

Více informací najdete na vlastních webových stránkách: www.bilkov.cz/sdh-bilkov

Opravená hasičská zbrojnice v Bílkově