Obsah

Iinfonformace a pokyny pro občany při blackoutu:

Tímto pojmem označujeme rozsáhlý výpadek dodávek elektrické energie na velkém území po dobu desítek hodin nebo dnů, který zasáhne velké množství obyvatel...

  1. Co je to BLACKOUT?
  2. Jaké jsou příčiny vzniku BLACKOUTu?
  3. Jaká opatření mohou být v případě vzniku BLACKOUTu přijata v České republice?
  4. Jak zjistím, že se jedná o BLACKOUT a ne o krátkodobý výpadek elektřiny?
  5. Co nebude fungovat v případě vzniku BLACKOUTu?
  6. Jaké dopady může mít BLACKOUT na běžný život člověka?
  7. Jak se připravit na BLACKOUT?
  8. Co dělat, když nastane BLACKOUT?
  9. Co nedělat, když nastane BLACKOUT?
  10. Co dělat po obnově dodávek elektřiny?

Odpovědi na všechny tyto otázky najdete v tomto přiloženém pdf souboru, nebo na stránkách Krajského úřadu Jihočeského kraje.