Obsah

Úplná uzavírka silnice III/40624 v Dačicích uzavírka

Důvod uzavírky: Rekonstrukce mostu ev.č. 40624-1 Dačice

Přesné označení uzavírky podle místopisného průběhu: silnice III/40624 (ulice Nádražní) v Dačicích začátek uzavírky je cca 30 m před mostem, konec uzavírky je cca 35 m za mostem dle snímku a dle snímku.

Doba trvání uzavírky: od 23. dubna do 31. října 2019

Rozsah uzavírky: úplná uzavírka v délce 0,065 km

Stanovení trasy objížďky:
Osobní a nákladní doprava: Ve směru ul.9.května – vlakové nádraží bude vedena objízdná trasa po sil. II/406 (ul. 9. května, Krajířova, Palackého nám.), sil. II/151 (ul. Masarykova, Kapetova), sil. II/407 (ul. Strojírenská), dále po účelové komunikaci a místní komunikaci č. 4b (ul. Družstevní).
Autobusová linková doprava: Není po komunikaci vedena.

 

Úplná uzavírka silnice III. třídy číslo 1519 v obci Volfířov dopravní uzavírka

Důvod uzavírky: Rekonstrukce mostů ev.č. 1519-1 a 1519-2 v obci Volfířov

Doba trvání uzavírky: od 23. 9.2019 8:00 h do 23. 12. 2019 24:00 h

Rozsah uzavírky: délka uzavírky je 0,150 km.

Stanovení trasy objížďky:
Osobní a nákladní doprava: Ve směru Dolní Němčice – Volfířov bude vedena po silnici III/40620 směr Kostelní Vydří, dále po sil. II/408 do obce Řečice, dále po sil. III/4083 před obcí Volfířov zpět na sil. III/1519. Objízdná trasa je obousměrná, celková délka objížďky je cca 10 km.
Autobusová linková doprava: Objízdná trasa bude vedena ve stejné trase jako pro osobní a nákladní dopravu.

Mapa objízdné trasy

Ke stažení:
výlukový JŘ 340510 od 23.9.2019.pdf (661.66 kB)

výlukový JŘ 340818.pdf (419.84 kB)

Zprávy