Navigace

Obsah

logo IROP, logo MMR ČR

Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami

Předmětem projektu je demolice stávajícího objektu a výstavbu nové 2podlažní budovy mateřské školy Za Lávkami v Dačicích. Realizací akce dojde k navýšení současné kapacity mateřské školy o 22 dětí na celkovou kapacitu 96 dětí ve 4 samostatných třídách.

Projekt počítá mj. s umístěním dětí mladších 3 let. Bezbariérové propojení obou podlaží bude zajištěno bezbariérovým výtahem. Kromě výstavby objektu MŠ dojde k výstavbě parkoviště o 27 parkovacích stání, bude zřízeno nové oplocení a provedena přeložka kanalizačního řadu. Rovněž bude upravena přilehlá zahrada.

Projekt bude realizován od 1. 3. 2017 do 31. 8. 2018. Celková způsobilé výdaje činí dle žádosti o dotaci do IROP 55 352 181 Kč včetně DPH.

Městu Dačice byla schválena dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 90 % celkových způsobilých výdajů projektu (85 % z EU a 5 % ze SR). Město Dačice bude hradit ze svého rozpočtu 10 % způsobilých výdajů a veškeré nezpůsobilé výdaje.