Obsah

Osvětlení přechodů pro chodcelogo

Hlavním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti chodců na pozemních komunikacích, kterého bude dosaženo zřízením osvětlení u dvou přechodů pro chodce na Havlíčkově náměstí v Dačicích. U přechodu č. 1 "Göthova - Havlíčkovo nám." je součástí projektu, mimo nového osvětlení, i přesun celého přechodu směrem blíže ke křižovatce silnic II/151 a III/15110, a to z hlediska nevyhovujících rozhledů a nebezpečného vstupu chodců do komunikace z poza rohu budovy č.p. 102/I. Součástí přesunu chodníku jsou stavební úpravy - vybudování bezbariérového přístupu včetně varovných a signálních pásů. Přechodu č. 2 Hradecká - Havlíčkovo nám. se týká pouze zřízení nového nasvětlení. Městu Dačice byla schválena dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 424 160,43 Kč. Projekt bude realizován v roce 2020.

Zateplení domu 162, tř. 9. květnalogo

Předmětem projektu je zateplení bytového domu čp. 162 v ul. Třída 9. května v Dačicích, který je ve vlastnictví Města Dačice. Bytový dům tvoří 8 bytových jednotek. Projekt řeší zateplení obvodových stěn a podlahy půdy objektu mimo soklové části obvodových stěn. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy, zvýšení komfortu bydlení a snížení nákladů na bydlení. Městu Dačice byla schválena dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 31,5 % celkových způsobilých výdajů projektu. Město Dačice bude tedy hradit ze svého rozpočtu 68,5 % způsobilých výdajů a veškeré nezpůsobilé výdaje. Realizace projektu proběhne v roce 2020.

Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích logo

Předmětem projektu je přístavba nové budovy a půdní vestavby stávající budovy ZŠ Komenského v Dačicích. Přístavbou dojde k vybudování nových odborných učeben a ke zřízení bezbariérového přístupu do školy. Projekt řeší také zeleň v okolí budovy. Přístavba ZŠ Komenského bude realizována od 11. 2. 2019 do 17. 6. 2020. Celková schválená dotace činí dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace 39 406 210,20 Kč včetně DPH. Městu Dačice byla schválena dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 90 % celkových způsobilých výdajů projektu (85 % z EU a 5 % ze SR). Město Dačice bude hradit ze svého rozpočtu 10 % způsobilých výdajů a veškeré nezpůsobilé výdaje.