Navigace

Obsah

Zdeněk Sedláček


Odbor dotací a investic - investiční výstavba
Krajířova 27/I, Dačice

Aktuální přítomnost úředníků na odboru

Sídlo odboru: Krajířova 27/I (Starý zámek), 380 13  Dačice, 2. patro

Odbor dotací a investic - náplň činnosti

  • příprava a realizace investic města,
  • vyhledávání a zajišťování dotací pro město,
  • administrace investičních akcí,
  • organizační zajištění investičních akcí,
  • evidence smluv souvisejících s pořízením investice (sledování výnosů a nákladů včetně jejich plánování),
  • zajišťování podkladů pro zadávání zakázek podle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,
  • zastupování města v hodnotících komisích u zakázek vyhlášených organizací založenou městem Dačice na pořízení investičního majetku charakteru stavby,
  • poskytování informací na svém úseku podle zák. č. 106/1999 Sb.
     

Projekt byl podpořen dotací EU díky ROP Jihozápad.Projekt "Rekonstrukce místních komunikací na Červeném Vrchu - III. etapa" úspěšně dokončen

Tento projekt byl již III. etapou rekonstrukce ulic na sídlišti Červený Vrch a přímo tak navazoval na předcházející I. a II. etapu, jejichž realizace probíhala v letech 2009 a 2010. Snahou města bylo dokončit rekonstrukci místních komunikací. Dokončením III. etapy tak došlo k definitivnímu vyřešení infrastruktury komunikací na sídlišti Červený vrch, což bylo jedním z prioritních cílů Města Dačice. V rámci projektu byly komplexně zrekonstruovány ulice Větrná, Polní, Červený Vrch II. a část Severní ulice. Rekonstrukce byla realizována společností Swietelsky stavební s. r. o., která vyhrála výběrové řízení s nejnižší nabídkovou cenou.