Obsah

Eliška Strachotová


Finanční odbor - státní správa a samospráva ve školství

Aktuální přítomnost úředníků na odboru

Sídlo odboru: Palackého nám. 2/I - I. patro

Sídlo pokladny: Palackého nám. 2/I - přízemí

Odbor finanční - náplň činnosti finančního oddělení

 • sestavování rozpočtu města na běžný rok,
 • vedení účetnictví města,
 • zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za město,
 • evidence daně z přidané hodnoty včetně zpracování daňového přiznání k dani z přidané hodnoty za město,
 • zpracování účetních výkazů za město a výkazů o plnění rozpočtu města,
 • zajištění finančního vypořádání s veřejnými rozpočty, s organizacemi zřízenými městem a hospodářskou činností města,
 • účtování příjmů a výdajů města,
 • účtování peněžních fondů zřízených městem,
 • účtování pokladny,
 • evidence pohledávek,
 • sledování a spolupráce s odborem vnitřních věcí při vymáhání pohledávek města,
 • pojištění majetku, fakturace a styk s peněžními ústavy,
 • výkazy autoprovozu, kontrola cestovních účtů,
 • evidence majetku vedeného na městském úřadě, zpracování inventarizace majetku města, účtování hospodářské činnosti bytového hospodářství,
 • evidence žádostí občanských sdružení aj. neziskových organizací o příspěvky
  z rozpočtu města, kontrola vyúčtování přidělených příspěvků těmto organizacím,
 • zpracování došlých faktur a jejich úhrada,
 • poskytování informací na svém úseku podle zákona č. 106/1999 Sb.

Odbor finanční - náplň činnosti oddělení školství

 • zpracování podkladů pro rozpočet školství v rámci rozpočtu města,
 • zpracování podkladů pro rozpočet a rozpis rozpočtu prostředků ze státního rozpočtu na školy a školská zařízení v působnosti obce,
 • zpracování podkladů pro zúčtování prostředků na školství se státním rozpočtem
  a podklady pro sumarizaci účetních výkazů za školství,
 • poskytování informací na svém úseku podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Rozpočet města Dačic na rok 2020 - zde ke stažení

Střednědobý výhled rozpočtu města Dačice na odborí r. 2021 - 2023 - zde ke stažení

Pravidla a zásady pro poskytování finančních podpor najdou zájemci v sekci Granty, příspěvky.

Závěrečný účet města Dačice

rok 2010 - v elektronické podobě ke stažení ve formátu PDF, velikost souboru 8,9 MB

rok 2011 - v elektronické podobě ke stažení ve formátu PDF, velikost souboru 14,8 MB

rok 2012 - v elektronické podobě ke stažení ve formátu PDF, velikost souboru 39,48 MB

rok 2013 - v elektronické podobě ke stažení ve formátu PDF, velikost souboru 24.96 MB

rok 2014 - v elektornické podobě ke stažení ve formátu PDF, velikost souboru 19,80 MB

rok 2015 - v elektronické podobě ke stažení ve formátu PDF, velikost souboru 15,01 MB

rok 2016 - v elektronické podobě ke stažení ve formátu PDF, velikost souboru 41,22 MB

rok 2017 - v elektronické podobě ke stažení ve formátu PDF, velikost souboru 37,7 MB

rok 2018 - v elektronické podobě ke stažení ve formátu PDF, velikost souboru 31,6 MB

rok 2019 - v elektronické podobě ke stažení ve formátu PDF, velikost souboru 54,9 MB