Obsah

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji

Kde mohu žádat

Žádat o vydání cestovní pasu může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22).

U cestovních pasů vydávaných do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin lze požádat u Ministerstva vnitra ČR, Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C – stanice „Pražského povstání“).

Občan nevyplňuje ani nepředkládá žádost s fotografií. Úřednice ve spolupráci s žadatelem vyplní údaje, pořídí digitalizovaný snímek obličeje, vlastnoruční podpis občana a sejme otisky prstů (otisky se snímají od 12 let).

Cestovní pas pro občana do 15 let

Dítě musí mít pro cesty do zahraničí vlastní cestovní doklad (občanský průkaz nebo cestovní pas). Rodný list dítěte není cestovním dokladem.

Občan předloží:

• platný občanský průkaz nebo platný cestovní doklad zákonného zástupce

• rodný list dítěte (originál nebo jeho ověřená kopie) nebo platný cestovní doklad dítěte

• předchozí cestovní pas se skončenou dobou platnosti (pokud byl vydán).

K převzetí cestovního pasu stačí přítomnost zákonného zástupce, platný občanský průkaz nebo platný cestovní doklad zákonného zástupce. V případě, že si pas jde vyzvednout druhý ze zákonných zástupců než ten, který o cestovní pas dítěte žádal, je nutné mít s sebou rodný list dítěte.

Správní poplatky:

ve lhůtě do 30 dnů – 100 Kč / platnost 5 let

ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 1000 Kč / platnost 5 let

• ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 2000 Kč / platnost 5 let (převzít lze pouze u MV ČR)

Cestovní pas pro občana od 15 do 18 let

Občan předloží:

• platný občanský průkaz nebo platný cestovní doklad

• žadatel starší 15 let, který však nedosáhl věku 18 let, musí připojit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem (anebo se rodič při podání žádosti podepíše přímo před úřednicí, předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte)

• předchozí cestovní pas se skončenou dobou platnosti (pokud byl vydán).

Správní poplatky:

• ve lhůtě do 30 dnů – 600 Kč / platnost 10 let

• ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 3000 Kč / platnost 10 let

• ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 6000 Kč / platnost 10 let (převzít lze pouze u MV ČR).

Cestovní pas pro občana staršího 18 let

Občan předloží:

• platný občanský průkaz nebo platný cestovní doklad

• předchozí cestovní pas se skončenou dobou platnosti (pokud byl vydán).

Správní poplatky:

• ve lhůtě do 30 dnů – 600 Kč / platnost 10 let

• ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 3000 Kč / platnost 10 let

• ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 6000 Kč / platnost 10 let (převzít lze pouze u MV ČR).

Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cestovní pas převezme u úřadu, kde žádost podal. Pokud podal žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22 a převezme cestovní pas na Ministerstvu vnitra, zaplatí první část správního poplatku při podání žádosti a druhou při převzetí cestovní pasu.