Obsah

Návrh Územního plánu Heřmaneč pro návrh rozhodnutí o námitkách a vypořádání připomínek, dále pro posouzení vlivu na životní prostředí a pro opakované veřejné projednání

textová část:

Textová část (594.8 kB)

výkresová část:

I.1 Výkres základního členění území (237.92 kB)

I.2 Hlavní výkres (634.09 kB)

I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (210.1 kB)

II.1 Koordinační výkres (879.16 kB)

II.2 Výkres širších vztahů (3.07 MB)

II.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (398.13 kB)