Obsah

Zastupitelstvo města Dačice usnesením č. 275/19/Z/2009 ze dne 16.9.2009 rozhodlo o vydání územního plánu Dačice.  Územní plán Dačice nabyl účinnost dne 6. 10. 2009. Tímto dnem současně pozbyl platnosti územní plán sídelního útvaru Dačice z roku 1994 včetně všech jeho změn.

Textová část:

Výkresová část: