Obsah

Územní studie Dačice - lokalita Pod hasičskou zbrojnicí byla schválena a registrována dne 26.4.2022.

Textová část:

Výkresová část: