Obsah

Územní studie Dačice - lokalita U Sasiňáku byla schválena a registrována dne 6.8.2019. V srpnu 2020 byla provedena její revize a schválení možnosti využití revidované územní studie.

V současné době se pořizuje úprava územní studie pod názvem "Územní studie Dačice - lokalita Za Školou II" spočívající v úpravě podmínek zástavby.

Textová část:

Výkresová část: